Om man är stor måste man vara snäll – om värdet för svensk ekonomi att betala i tid

Vad: Seminarium i Almedalen anordnat av Intrum Justitia och Dagens Industri.

När: tisdagen den 5:e juli.

Vilka medverkade: Carina Lundberg Markow, Ägaransvarig Folksam, Mikael Ericsson, koncernchef, Intrum Justitia, Daniel Wiberg, chefsekonom, Företagarna, Måns Jacobson-Hosk, vd och grundare, Kurppa Hosk AB, Oscar Magnusson, politisk sakkunnig Näringsdepartementet och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Intrum1

Ulf, Daniel, Måns, Carina, Oscar & Mikael 

Vad sa Folksam:

  • att inte betala en småföretagare eller konsult i tid är att likställa med att inte betala sin anställde i tid. Och att inte betala sin anställde alls eller hålla inne dennes lön är att likställa med slaveri. Det handlar alltså inte om att vara snäll om man betalar i tid.
  • en obetald faktura många ringar på vatten där personer och tjänster i flera led drabbas.
  • i Sverige har varit bra på självreglering men att branschorganisationerna behöver ett självregleringsinstrument och att statsmakten måste understödja detta.
  • att inte betala sin faktura i tid ger förutom problem för leverantören även utomstående och tredjeparter en indikation på att allting kanske inte står rätt till i bolaget.
  • Folksam själva har ett internt system som tydligt markerar om en faktura inte betalats i tid. Sådan intern styrsystem är nödvändiga att implementera för att säkerställa en effektiv fakturahantering i större företag.

Vad sa de övriga panelisterna: 

Mikael Ericsson pratade om Intrum Justitias affärsmodell inte bygger på att det går dåligt för folk som inte betalar i tid utan att man vill vara en katalysator för en sund ekonomi. Enligt Intrums undersökningar lider tre av tio småföretagare av sena betalningar och att de hämmar deras tillväxt.

Oscar Magnusson tog oss tillbaka till 2013 och att man vi implementeringen av EU-direktiv valde att inte gå på lagreglering utan självreglering. Men lagstiftning är ett verktyg som finns i verktygslådan och som man överväger att införa.

Ulf Lindberg ville minnas att det fanns en riksdagsmajoritet för lagstiftning så den möjlighet borde kunna användas även idag.

Daniel Wiberg upplyste om att EU:s definition av ett småföretag är företag med anställda under 250 anställda. I Sverige har vi endast 7000 företag med fler än 250 anställda så vi har inte samma definitioner. Med en sådan rik flora av olika bolag och storlek var han istället för lagstiftning för en name-and-shame-lista där bolag som inte betalade i tid lyftes fram.

Måns Jacobson-Hosk, som representerade småföretagaren, tyckte inte att en lagreglering om att fakturor måste betalas inom 30 dagar var rätt väg att gå. Istället var han för en svartlista för de bolag som inte sköter sig. För helt ärligt, även han hade tid till annan upplevt problem att betala i tid, beroende på att han själv inte fått betalt.