Hur kan dina sparpengar jobba för att förändra världen?

Söderberg&partners

Vad: Seminarium i Almedalen anordnat av Söderberg & Partners

När: måndagen den 4:e juli

Var: i den paviljong som kanske erbjöd Visbys vackraste utsikt över vattnet

Deltagare: Torun Reinhammar, bolagsanalytiker på Folksam, Kajsa Brundin, Produktanalyschef & Hållbarhetsansvarig, Söderberg & Partners, Viktor Andersson, Portfolio Manager Microfinance, SEB, Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia och Klas Tikkanen, Nordic Capital.

Vad sa Folksam: kort om Folksams bakgrund. Först arbetet med uteslutning, tex tobaksbolag, men sedan millennieskiftet jobbar vi med påverkan inom hållbarhet, dvs mänskliga rättigheter, miljö och mot mutor. Området som vi bevakar vidgas allt eftersom och omfattar nu även redovisning av hur bolag betalar skatt. Hållbarhet är ett växande område där vi tar områden för områden och vi engagerar oss både i svenska och utländska bolag.

Söderberg&partners2

Under den entimmes långa paneldiskussionen lyfte Folksam bland annat:

  • det arbete vi gör i dialog med bolag vi investerar i gör vi för våra kunder skull.
  • att som tidigare enbart tänka på avinvestering, eller divestments, är på utdöende vilket inte minst diskussionerna i efterdyningarna av Vattenfalls försäljning av kolverksamheten i Tyskland visar.
  • det finns inget motsatsförhållande mellan att vara hållbar och att vara lönsam, och det föreligger därför inte heller någon konflikt mellan oss och bolagen då vi har samma mål.
  • många pensionssparare vet inte hur deras sparande påverkar och kan påverka och vi är många som har ett ansvar att informera om detta. Ett sätt för oss att nå ut är bland annat via denna blogg. (men det behöver vi kanske inte berätta för just Dig som läser denna, du har ju onekligen hittat hit).

Vad sa de andra: 

Klas Tikkanen berättade att de äger bolagen till hundra procent, och kan därmed (till skillnad från Folksam) via policy ge klara instruktioner om hur bolagen bör hantera sina hållbarhetsrisker. Har därför anställt en hållbarhetschef och har tillsammans med tre advokatbyråer tagit fram ett program för rapportering som deras bolag gratis kan använda.

Viktor Andersson: SEB har ett ambitiöst hållbarhetsarbete rent generellt och startade en mikrofond första gången 2013. Nu är man inne på den fjärde och har alltså sjösatt en per år. Den bygger på att lokala finansiella partner tar hand om hanteringen av mikrolån och de institutionella pengar som placeras i mikrofinansieringsprojekt. Fonden går bra och de institutionella ägarna får avkastning varje år. Viktor ansvarar själv för att göra dew diligence och uppföljningsbesök för att på plats kolla hur de lokala institutionerna lånar ut pengarna.

Lena Hök – Skandia stora investerare i riskkapitalbolag. Men tittar även på vilka samhällsutmaningar som näringslivet kan bidra till utveckling och samtidigt gå med vinst. Det är svårt att mäta sociala insatser och prata finansiella värden. Skandia har dock metoder och verktyg för att mäta just detta och det är ett verktyg som 110 kommuner i Sverige och Danmark använder.

Under paneldiskussionen diskuterades även:

  • att man måste prissätta de miljökonsekvenser som idag är gratis för att nå en omställning,
  • att det är viktigt att inte fastna i storytelling i arbetet med hållbara investeringar utan uppnå en förändring,
  • att t.ex. AP-fonderna inte får investera mer än fem procent i alternativa fonder, medan den siffran är 15 procent i USA.