Hållbar produktion – motsats eller möjlighet?

Vad: seminarium i Almedalen arrangerat av Chalmers.

När: tisdagen den 5:e juli

Vilka medverkade: Carina medverkade vid sitt tredje seminarium på fyra timmar i panel med fyra kvinnor och en man. Nämligen: Cecilia Warrol, ansv. Forskning & innovation, programchef Produktion2030, Teknikföretagen, Eva Lindström, statssekreterare, Näringsdepartementet, Johan Stahre, professor Produktionssystem, Chalmers styrkeområde Produktion, Maria Wetterstrand, miljödebattör, f d språkrör, Miljöpartiet och Pia Sandvik, vd, Rise AB, forskningskoncern. Seminariet modererades av Eva Krutmeijer, EKKO AB.

Chalmers

Folksam sa bland annat att:

 • många bolag ser miljö som en möjlighet inte ett problem. Det finns pengar att spara och detta går hand-i-hand med bra miljöarbete,
 • det är viktigt att forskare och forskning kommer in tidigt i processen kring hållbar produktion,
 • att arbeta med miljöfrågor är populärt bland många företag och deras anställda. Ingen vill arbeta för en miljöbov,
 • då pensionssparare, genom pensionsbolag som Folksam, inte kan eller får ta allt för stora ekonomiska risker är det viktigt att staten går in och tar sitt ansvar. Detta kan de till exempel göra genom att bidra med statlig garanterade gröna obligationer,
 • det är viktigt att vi flyttar oss ifrån den tidigare uppfattningen att hållbarhet handlar om miljöarbete. För att nå långsiktigt hållbar utveckling är det av vikt att allt går hand-i-hand. Och med “allt” avses här: mänskliga rättigheter, miljö och ekonomi,
 • det är viktigt att bolagen ser på hela sin verksamhet. Vi kan inte bara titta på villkoren och lagstiftningen i Sverige, utan bolag har ofta både produktion och försäljning utomlands och då är det viktigt med att säkerställa bra arbetsvillkor till exempel.
 • det är viktigt att vi får till en bra metod för att mäta hållbarhet. Men före vi börjar mäta måste vi få till en bra rapportering.

Övriga panellister sa bland annat:

 • Sverige ligger långt fram i hållbarhetsarbetet,
 • hållbarhetsarbetet blir allt tydligare när man kopplar det samman med digitaliseringsarbetet,
 • industrin har hjälpt till att lösa en stor del av de samhällsutmaningar som vi står inför,
 • de statligt ägda, eller delägda, bolagen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och det är alltid högst upp på agendan för varje styrelsemöte,
 • demografi och ergonomi, är två frågor som också kan räknas som hållbarhetsfrågor,
 • att det är  viktigt att gynna de bolag som ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete. Det är lätt att ställa krav som ska passa en branschorganisations snittbolag men det är viktigt att inte glömma bort och premiera de bolag som ligger i framkant,
 • att om folk nu måste arbeta längre, det vill säga inte längre pensionera sig vid 65 års ålder, samtidigt som vi byter arbete oftare än tidigare, hur ser vi till att alltid ha aktuella utbildningar och kompetenser? Ska vi ha särskilda platser vid högskolor för seniorer? Detta var en fråga som förblev obesvarad.