2017 – året då hållbarhetschefen får sparken?

Vad: Seminarium anordnat av Narva Communications

När: 6 juli

Var: Italienaren, Visby

Deltagare: Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC, Petter Holland, vd Preem. Ylva Öhrnell, ordförande NMC. Moderator: Johannes Zetterlund, Narva.

Vad sa Folksam: Är det någon som ska bli av med jobbet så är det jag! Om bolagen som vi investerar i sköter sitt hållbarhetsarbete så är det en helt onödig funktion att vi ska hålla på med detta.

Bolag där det har hänt saker, som t ex blir föremål för visselblåsning eller uppmärksammas av media, blir varse att hållbarhetsfrågor är hjärtat i företagskulturen. Att jobba med hållbarhetsfrågor är ett jättebra sätt att bygga företagskultur.

Om man har en hållbarhetschef eller inte är mindre viktigt, organisationen måste anpassas efter vad som passar företaget. Den fördel om det är en senior person i koncernledningen som ansvarar för hållbarhetsfrågorna, för det sätter förebilden.

Det vi ser som viktigt är:

  • En bra grund att stå på i generella termer som t ex FN:s Global Compact och utvecklingsmålen, därtill en uppförandekod för företaget.
  • En förståelse för bolagets viktigaste hållbarhetsutmaningar och fokusera främst på det.
  • Sätt upp mål som är relevanta och baseras på god kännedom om verksamheten. Målen ska vara konkreta och brytas ner till vardagsmat så att alla i bolaget förstår att man rör sig framåt i små, små steg hela tiden.
  • Målen ska följas upp, gärna av en controller. Därtill behövs en compliancefunktion som kontrollerar att man verkligen har gjort det man säger.
  • En hållbarhetsredovisning som granskas av revisorer.

Vad sa andra: Petter Holland påpekade att man måste visa sin organisation att hållbarhetsfrågorna är viktiga genom att lägga tid och resurser på det. Man behöver pröva sig fram och ändra vid behov.

Panelisterna svarade unisont nej på frågan i seminariets provokativa rubrik. Området har vidgats och komplexiteten ökat. Dessutom kommer nya regelverk som behöver drivas igenom. Så hållbarhetschefen verkar ha kommit för att stanna.