Modern Times Group MTG

 

Bolag: Modern Times Group MTG

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: 24 maj

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man och en kvinna ut samt  en man och en kvinna in innebär att bolaget fortfarande har 16,5 % kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jørgen Madsen Lindemann, talade om MTG:s framtida utmaningar och satsningar på stora sportevenemang. Han tog särskilt upp den digitala utvecklingen och de affärsmöjligheter detta innebär för MTG.

Vad frågade Folksam: MTG har verksamhet i en mängd olika länder och alla länder har ju sina olika utmaningar. Inte minst när det gäller hållbarhet. Jag undrar om vd kan berätta lite om vilka hållbarhetsutmaningar ni har identifierat på era olika marknader, hur de kan skilja sig åt länder emellan och hur ni hanterar detta både lokalt och centralt.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att det alltid är bolagets policy som gäller. De väljer hellre att avstå från affärer om inte den egna policyn kan hållas. I många av de länder man är verksam i är det stora förändringar som rör större frihet för press- och yttrandefrihet. MTG kan bidra till den positiva demokratiutvecklingen.

Andra frågor:  Flera andra frågor ställdes av Nordea, Swedabank och Aktiespararna.

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

@etikkatten