Årsstämma i Tele2 2016

tele2

 

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: tisdagen 24:e maj

Antal deltagare: ca 250 personer som ombud eller aktieägare.

Vad sa ordförande Mike Parton:

Talade om Tele2s möjligheter och utmaningar och även företagets mission och vision. Redogjorde även företagets resultat de senaste 10 åren.

Styrelsens har under året på olika sätt haft 23 möten. Gick igenom de olika beslut som ska fattas på stämman.

Vad sa Vd Allison Kirby:

Inleder med att hon fokuserat med på företagets business än sin svenska men ska bättra sig till nästa år. Presenterade marknadsutvecklingen och vad Tele2 fokuserat på 2015. Gav en bakgrund till hur marknaden inom branschen ser ut och att marknaden framgent kommer växa ordentligt. Konsumtionen via mobilen ökar kraftigt. Idag förbrukas 2 GB via mobilen och förväntad förbrukning 2020 är 18 GB. 5G kommer förmodligen finnas tillgänglig 2020, vilket kommer ge många fördelar.

Jan Stenbeck nämndes och hur han la grunden till företagets värderingar och kultur.

Video visades om Tele2s hållbarhetsarbete som de är mycket stolta över. Avslutade med att lyfta fram medarbetarna. Har otroligt engagerad personal som hon är mycket stolt över.

Vad frågade Folksam: Tele2 har ett bra hållbarhetsarbete på plats och rapporterar och följer också väl upp de mål som ni sätter för ert hållbarhetsarbete. Jag undrar om vd kan berätta dels om hur ni utbildar era anställda och leverantörer i vilka krav och mål som gäller för Tele2, dels om vd kan berätta vilka system som finns på plats för anställda eller leverantörer som vill larma om de upptäcker att något inte står rätt till; d.v.s. vilka möjligheter har de att rapportera anonymt eller öppet i ett visselblåsarsystem?

Vad svarade Vd Allison Kirby:

Har en videoutbildning i Tele2s Code of Conduct. Registreras online och ska skrivas under att man har tagit del av. För att ytterligare tydliggöra vars och ens ansvar ska samtliga anställda årligen förnya sin signering av uppförandekoden. Detta kommer automatiskt efter 1 år. Om man ej svarat tas det till närmsta chef.

Alla leverantörer måste skriva under uppförandekoden. Ett visselblåsarsystem finns på plats och allt rapporteras, gäller även styrelsen.

Övriga frågor:

Swedbank frågade bland annat om Tele 2 diskuterar frågor rörande mänskliga rättigheter med Kazakstan

Aktiespararna frågade bland annat om resultatutveckling, fråga om vem som givit ett specifikt lån.

Frågor från enskilda aktieägare var bland annat om man kan få lönsamhet i Kazakstan, om det finns planer på att återkomma i Ukraina, frågor kring höga löner och om det i framtiden kan komma att finnas samarbete mellan Tele2 och Millicom.

En litauisk aktieägare frågade om en pågående tvist i Litauen med Tele2.