Årsstämma Trelleborg 2016

Bolag: Trelleborg

Var: Söderslättshallen i Trelleborg

När: 21 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man in och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 33 % kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Peter Nilsson redogjorde för årets resultat som trots att den viktiga olja och gasmarknaden är mycket gott.

Vad frågade Folksam:  Hur ser ni på det önskemål som bland annat Transparancy International framför på att redovisa bolagsskatt land för land? Har ni någon skattepolicy?

Vad svarade bolaget:  Vd svarade att bolagsskatten redovisas endast på koncernnivå och delas inte upp på olika länder. Trelleborg ser till att följa de regler och riktlinjer som finns. Styrelsearbetet handlar om strategi och samverkansfrågor och inte om skatteplanering.

Andra frågor:  .

Övrigt:  Aktiespararna frågade om rörelsemarginalen, skatter och om miljömål. Andra aktieägare frågade om  gummi- och oljepriser.

Tweets från stämman:

Global expansion med lokal närvaro vi tätar, dämpar och skyddar

40 nationaliteter 25 procent kvinnliga chefer

Regler och lagar med utbildning och extra revision stärker s hållbarhetsarbete