Årsstämma Hexpol 2016

FullSizeRender

Bolag: Hexpol

Var:  Malmö Börshus, Malmö

När: 29 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller av de gummi som man köper in.

 

 

Vad frågade Folksam: 

  1. Jämställdhet och mångfald är en del av de mänskliga rättigheterna. Men jämställdhet och mångfald handlar också om pengar. Det finns många studier som exempelvis visar att diversifierade grupper fattar bättre strategiska beslut och samarbetar bättre. Jämställda företag har också lättare att attrahera och behålla kompetens. För oss som investerare handlar det i förlängningen även om högre avkastning.   Jag undrar om vd kan berätta om mångfaldsarbetet in om i Hexpol.

Vad svarade bolaget: Vd menade att månfaldsarbetet går bra eftersom man satsar mycket på att hitta lokal kompetens. Det går däremot sämre med jämställdhetsarbetet. Hexpol har infört jämställdhet i rekryteringspolicyn som ett medel att öka jämställdheten.

Andra frågor:  Aktiespararna frågade bland annat om soliditeten i bolaget..

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

En herre i publiken tror att den låga jämställdheten kan bero på att “gummi är så tradigt” och därför inte lockar kvinnor

Vd lovar att fortsätta med att arbeta proaktivt med hållbar utveckling under 2016

har gått från 200 tkr till 2 miljarder på knappt 9 år