Årsstämma Boliden 2016

Bolag: Boliden

Var: Scandic Hotell, Skellefteå

När: 3 maj 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: 

Vad frågade Folksam:  Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta beslut baserade på korrekt information.   Transparens är också viktigt för att de myndigheter som företagen kommer i kontakt med ska kunna hantera uppgifter om företagen på ett korrekt sätt, t.ex. när det gäller beskattning.

Enligt Transparancy International bör företagen redovisa relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv.  Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter. I OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS) är principerna de samma som transparancy international föreskriver med avseende på rapportering land för land.

  1. Hur ser Boliden på land för land redovisning.   Kommer vi att få se Alfa Laval rapportera skatter land för land på samma transparanta sätt som till exempel HM?
  2. Har Boliden någon skattepolicy?
  3. Boliden betalade 21 procent i bolagsskatt totalt 2015 men hur mycket betalade Boliden de fakto i bolagsskatt i Sverige 2015?

Folksam  frågade också om  den stämning mot Boliden som kommit från en by i Chile angående en markförorening för 30 år sedan.

Vad svarade bolaget: 

Vd Lennart Evrell svarar att han inte ser något hinder att redovisa skatt land för land och att de betalar hundratals miljoner SEK i skatt i Sverige. Boliden har ingen skattepolicy.

Vd menade att det är svårt att hantera så pass gamla frågor men att Bolidens utredning visar att bolaget inte har gjort något fel i denna fråga.

Andra frågor: Aktiespararna frågar om Garpenberg och “rampning”, investeringar och tillväxt. Aktiespararna ifrågasätter också höjningen av arvodet (8%) för att komma i kapp marknaden. -Kommer ni aldrig i kapp konkurrenterna?

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

Hört i lobbyn: – vilken idiot som helst kan sköta en gruva när det går bra, det är under lågkonjukturer som det är jävligt

Det är fattigdom, krig och elände men också industrialisering därför behövs säger vd

Kronkursen har gått s väg och resultatet är riktigt bra