Årsstämma i Betsson 2016

Betsson

Var: Filmstaden Sergel, Stockholm

När: 12 maj

Antal deltagare: Ordförande meddelade stolt att de fått flytta till större biografsalong pga det stora intresset.

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela styrelsen omvaldes, alltså fortsatt bara en kvinna bland de sex. Incitamentsprogram, inlösen och bemyndigande att emittera aktier och/eller konvertibler klubbades också.

Vad sa vd i sitt anförande:  Ulrik Bengtsson, som är relativt nybliven vd för moderbolaget, berättade om bolagets starka tillväxt och potential. Bara 10 procent av spelandet är i dag online och Betsson har bara 1 procent av marknaden för onlinespel och är sjunde störst i Europa. Ambitionen är att fortsätta växa snabbare än marknaden och uppköp är en fortsatt viktig del av tillväxtstrategin.

Vd pratade också en del om bolagets hållbarhetsarbete. Bolaget har identifierat ansvarsfullt spelande som en av de allra viktigaste hållbarhetsaspekterna. Betsson tillhandahåller självhjälpsverktyg som att kunderna kan sätta upp budget för sitt spelande samt bl a självtest och självhjälpsprogram.

Vad frågade Folksam: Jag undrade hur bolaget arbetar med jämställdhet, om det i så fall har gett resultat och om bolaget satt mål för detta. Vidare ville jag veta bakgrunden till att bolaget infört ett visselblåsarsystem och om det redan kommit in några anmälningar.

Vad svarade bolaget:  Vd sa att alla typer av mångfald är viktiga för Betsson. Bland de anställda finns 42 nationaliteter. Andelen kvinnor har ökat till 44 procent 2015 från 30 procent året innan. Det finns inget särskilt mål för detta, men om det finns två i övrigt likvärdiga kandidater ska man välja med tanke på mångfald.

Angående visselblåsarsystemet underströk vd att det nya är att man nu har ett externt system för att öka skyddet för dem som anmäler brister. Hittills har en anmälan kommit in, det var dock inget riktigt visselblåsarärende utan en operationell fråga som fick en sådan hantering. Men det visade i alla fall att systemet fungerar.

Andra frågor: Inga andra frågor eller synpunkter framfördes under stämman.

Övrigt: Efter stämman gavs utrymme att ställa frågor runt podiet. Jag frågade då om spelmissbruk. Vad gör Betsson om kunder, trots alla självhjälpsverktyg som erbjuds, inte klarar av att begränsa sitt spelande? Tar Betsson kontakt med dessa? Kan de stängas av? Kommunikationschefen Malin Sparf Rydberg berättade att bolaget lägger allra största vikt vid ansvarsfullt spelande. Alla kunders beteende finns lagrade i olika system. Det finns möjlighet att följa kundernas spelmönster och vid stora avvikelser görs en ytterligare analys. Betsson har även tagit kontakt med kunder för att stämma av läget. Alla i kundtjänst har utbildning i hur de ska bemöta spelmissbrukare och sådana samtal följs upp med särskild övervakning av personens spelande. Spelare kan även stängas av.

Tweets från stämman:

#Betsson har gett aktieägarna över 2000% i totalavkastning på tio år. Aktiekursen steg 50% under 2015

#Betsson har lagt en bra grund för hållbarhetsarbetet. Vi frågade bl a om nytt externt visselblåsarsystem #årsstämma