Årsstämma Hemfosa 2016

Bolag: Hemfosa

Var: Hotel Rival, Stockholm.

När: 19 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En ny  man in innebär att bolaget nu har 50 % kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jens Engwall höll en presentation om bolagets verksamhet under 2015, första kvartalet 2016 samt behandlade även styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.

Vad frågade Folksam:  De hållbarhetsområden som ni i tar upp i årsredovisningen stämmer väl överens och med de kärnvärden som uttrycks i FN-initiativet Global Compacts tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.  Vad vi som investerare skulle önska är att få en bättre insyn i arbetet med hållbarhetsfrågor för att kunna bedöma risker och möjligheter och också en mer utökad hållbarhetsredovisning, t ex skulle vi gärna veta hur ni följer upp era uppförandekoder.

 

Hur ser ni på att underteckna FN Global Compact?

Vad svarade bolaget: Vd svarade att de har över vägt detta och att de troligen kommer att ansluta sig till Global Compact.

Andra frågor:  Flera frågor från aktieägarna bland annat beträffande Hemfosas hållbarhetsarbete i förhållande till medarbetare och kunder, potentiella risker med bolagets inriktning mot samhällsfastigheter, Gardermoen Campus i jämförelse med Nya Karolinska Solna, finansiella mål, bedömning av aktuellt konjunkturläge, bolagets nuvarande och eventuella framtida geografiska marknader, värderingen av bolagets fastighetsbestånd och hur valutakursförändringar på de marknader där bolaget är verksamt påverkar bolaget.

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

Vi är nybörjare på hållbarhet men det är många som pressar på på ett positivt sätt

Sen får övriga kissar beröm för att gett bra feedback på hållbarhetsarbetet 😻

Nu är det en liten motvalls herre som tycker att det där med Global Compact verkar dyrt, dä kostar pengar det däringa hållbarhet