Årsstämma Industrivärden 2016

Bolag: Industrivärden

Var: Grand Hotell, Stockholm

När: 8 maj 2015

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande Fredrik Lundberg berättade om styrelsens arbete och berömde den nytillträdde vd:n för en god insats.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Helena Stjernholm berättade om att Industrivärden har ägnat mycket energi till att träffa ägare och sina målbolag.  Industrivärden har en bra bas att stå på med  8 bolag som de verkligen kan påverka, duktiga anställda och bra tillgång till kapital.   Hon sammanfattade Industrivärdens utmaningar i sex punkter:

 1. Våra investeringar ska leverera om inte kan vi sälja
 2. Rätt styrelser är viktigt, vi ska lägga mer energi på att de arbetar på rätt sätt
 3. Bolag med stora utmaningar ska vara förändringsvilliga
 4. Lägre skulder för större handlingsutrymme
 5. Samarbete med andra ägare för att få större kraft
 6. Ansvarsfullt ägande genom hållbarhetStor konkurrens om de fina objekten vi ska stärka fokuset och öka avkastningen över tid – vi ska slå index!

Vad frågade Folksam: Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta beslut baserade på korrekt information.   Transparens är också viktigt för att de myndigheter som företagen kommer i kontakt med ska kunna hantera uppgifter om företagen på ett korrekt sätt, t.ex. när det gäller beskattning.

Enligt Transparancy International bör företagen redovisa relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv.  Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter. I OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS) är principerna de samma som transparancy international föreskriver med avseende på rapportering land för land.

Frågor till vd

 1. Hur ser Industrivärden på land för land redovisning?
 2. Kommer vi att få se Industrivärdens bolag att  rapportera skatter land för land på samma transparanta sätt som till exempel HM?
 3. Har Industrivärden någon skattepolicy?
 4. Har Industrivärden några pågående tvister med svenska skattemyndigheter i likhet med de som nu finns hos Investor?
 5. Industrivärden hur mycket betalade Industrivärden de fakto i bolagsskatt i Sverige 2015?

Vad svarade bolaget: Det är en viktig fråga för målbolagens styrelser och det är bra med transparens svarade vd. Industrivärden har ingen verksamhet utanför Sverige och redovisar därför endast i Sverige. Man har heller ingen skattepolicy. Eftersom Industrivärden är ett investmentbolag betalar man ingen bolagsskatt och det finns inga pågående tvister med skattemyndigheten.

Andra frågor: Aktiespararna frågade bland annat om ersättningar och avkastning. En aktieägare frågar om tvister med Refat el Sayed som har stämt industrivärden på 1,6 miljarder kronor.  Flera frågor följde som rörde extra ersättning till ordförande i Sandvik, korsägande och fakturering av styrelsearvoden.

Övrigt:

Tweets från stämman:

@etikkatten

Spännande med gravade hundar som dyker upp så här efter 30 år

Ordf i säger att det som står i media inte alltid är sant och att det inte finns planer på att montera ner det korsvisa

Stor konkurrens om de fina objekten vi ska stärka fokuset och öka avkastningen över tid – vi ska slå index! Vd