Årsstämma i Investor 2016

Image-1

Var: City Conference Centre, Stockholm

När: 10 maj

Antal deltagare: 840 i lokalen, representerande 1 553 aktieägare

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Hela den fyra kvinnor och sju man starka styrelsen omvaldes.

Vad sa ordförande i sitt välkomsttal: Jacob Wallenberg pratade om det 100-årsjubilerande bolagets betydelse för Sveriges utveckling. Investor har betytt mycket för internationaliseringen av Sverige och har skyndat på teknikkutvecklingen. Bolaget bidrar starkt till att vi tar språnget in i dagens digitaliserade värld. Ekonomisk och geopolitisk oro är inget nytt för Investor, som överlevt både världskrig och depression, konstaterade han.

Vad sa vd i sitt anförande:  Johan Forssell talade om hur mycket Investor investerar, hela 10 miljarder kronor under 2015. Med tydlig adress till Riksbanken sade han att vi måste våga investera mer och stimulera innovation – det ger långsiktigt mycket större positiva effekter än penningpolitisk stimulans. Han varnade för långtgående konsekvenser av minusräntan.

Pengar ska kosta.

Han berättade också att Investor lägger mycket tid på att förstå den tekniska utvecklingen. Företagen måste veta hur de påverkas av den, eftersom den förändrar hur vi lever våra liv och hur vi gör affärer. Det innebär hot, men även stora möjligheter för Investorbolagen, som har marknadsledande positioner och sitter på kundkontakterna.

Investors roll är främst att tillsätta styrelser “i världsklass” med en relevant mix av erfarenheter, som kan utmana och stödja ledningen. Mångfald är viktigt i detta sammanhang.

Även vid andra hållbarhetsfrågor läggs stor vikt. Kunder ställer allt mer krav på hållbarhet och unga talanger vill jobba i sådana företag, sa vd.

Hållbarhet är en förutsättning för långsiktig lönsamhet.

Vad frågade Folksam: Vi framhöll att skatteredovisning land för land skulle ge ökad transparens och legitimitet. Vi ville veta hur vd ser på den möjligheten för Investor och innehaven. Vi frågade också hur mycket Investor betalar i skatt i Sverige.

Vad svarade bolaget:  Vd Johan Forssell svarade att Investor är för transparens. Men samma regler måste gälla för alla företag och alla länder i ett område så att det blir konkurrensneutralt. Investorkoncernen, där Investor AB är moderbolag, betalade 379 miljoner kronor i bolagsskatt år 2015 (vilket även framgår som aktuell skatt i resultaträkningen i not 14 i årsredovisningen). Av dessa är 88 miljoner svensk bolagsskatt och Sverige är därmed det land där Investorkoncernen betalar mest bolagsskatt. En jämförelse av koncernens betalda skatt med resultat före skatt är inte helt enkel eftersom det i ett investmentbolag finns en hel del redovisningsmässiga intäkter som inte är skattepliktiga, endera för att de inte är realiserade eller på grund av särskilda skatteregler.

När det gäller de elva noterade kärninnehaven sker beskattningen i respektive företag och Investor har som minoritetsägare inte tillgång till information om hur mycket de betalar i skatt i Sverige.

Andra frågor: Ramsay Brufer från Alecta ställde frågor om den skattetvist gällande lån till Mölnlycke Healthcare som rapporterats om i media. Vd svarade att Investor följer två principer när det gäller skatter: “Vi ska vara affärsmässiga och vi ska följa lagar och regler.” Investor vet inte hur skattesatsen kommer att förändras om de förlorar tvisten med Skatteverket men det kommer att öka upplåningskostnaderna, om man inte längre kan låna upp via moderbolaget.

Övrigt: Före stämman hölls en timslång frågestund, där ordet var fritt och alla stämmodeltagare kunde ställa frågor till vd och ordförande. Ordföranden tog själv upp “elefanten i rummet”, dvs nämnda skattetvist. Han sa att det är fastslaget i styrelsen att Investor inte ska ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Att moderbolaget sköter upplåningen är affärsmässigt eftersom det kan låna billigare än dotterbolagen, sa vd. Det handlar om att få ner räntekostnaden, inte skatten, och välkomnade samtidigt en rättslig prövning så att ovissheten undanröjs.

Vi tar samhällsansvar.

Andra frågor som avhandlades var bl a uppdelning av ABB (är under utvärdering) och betydelsen av en Brexit. Det senare vore otroligt olyckligt för Europa och ett hårt slag mot London som världens finanscentrum. För Sverige är det särskilt illa att förlora sin bästa frihandelsvän i EU.

Tweets från stämman:

13,5% ränta var från 2007 och marknadsmässigt då Mölnlycke då var högt skuldsatt. Nu är lån refinansierat på 3,5% respektive 4,5% #Investor vd

Nu ska det börja men först en historielektion #100-årsjubileum #Investor #årsstämma

Ung Omsorg har 750 ungdomar anställda i Sverige som besöker äldreboenden. Får pris av #Investor Marcus Wallenberg och Johan Forssell ger råd

The Smiling Group får också pris. Har startat förädling av cashewnötter, kokos mm i u-länder. Håll ordning på siffrorna, råder Johan Forssell

Filibustern undrar vad 100-årsjubileet kostar. Det står i årsredovisningen för 2015 att det är 25 miljoner kr säger Jacob Wallenberg

#Investor har som princip att ha en slutkandidat av varje kön vid rekryteringar säger vd