Årsstämma i BillerudKorsnäs

Billerud

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: tisdagen den 10:e maj

Närvarande: “som vanligt mycket folk här” sa ordförande Lennart Holm. Totalt 215 personer.

Vad beslutades: vanliga stämmogöromål och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram.

Vad sa ordförande Lennart Holm: han berättade om styrelsens arbete under året och uppmanade aktieägare att ta tillfället i akt och ställa frågor till såväl styrelse som vd.

Vad sa vd Per Lindberg: han talade i nästan en halvtimme och berättade om året som gått och bolagets verksamhet som sker enligt devisen “We challenge Conventional Packaging for a Sustainable Future”. Han talade en del om bolagets hållbarhetsarbete och att en investering i BillerudKorsnäs är en investering i hållbarhet.

Vad frågade Folksam: om vd kan se hur BillerudKorsnäs kan bidra till att nå de mål som världens stater beslutade om vid klimatmötet i Paris hösten 2015.

Vad svarade vd Per Lindberg: han hänvisade till sitt inledande anförande och lyfte BillerudKorsnäs arbete med att använda förnyelsebar energi i sin verksamhet. Idag uppgår den delen till 97 procent, så det finns i alla fall något kvar att arbeta med där. Vidare är BillerudKorsnäs produkter alternativ till fossila material, något som löpande utvecklas.

Övriga frågor: det var rätt tunt på den fronten trots ordförande Holms inledande uppmaning. Aktiespararna gratulerade till ett framgångsrikt verksamhetsår, frågade om investering i nytt verk, vilken effekt fler utländska ägare kan få och om incitamentsprogrammet.

Tweets från stämman:

“Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt på våra styrelsemöten”, säger ordf i

Vd tycker själv att matrisen över i siffror är tråkig och plockar ut det väsentliga – “allt ser bra ut.”

Nu blir det styrelseval. Detta sker för varje ledamot individuellt.