Årsstämma SCA 2016

Bolag: SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget

Var: Aula Magna i Stockholm

När: 4 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och två kvinnor och en man in innebär att bolaget nu har 56 procent kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: VD Magnus Groth talade om innovation och berättade att SCA ska dela upp bolaget i två divisioner; Skog och Hygien.Hållbarhetsfrågorna fick en framskjuten plats i vd talet.

Vad frågade Folksam: 

  1. Av SCAs transporter körs 23 procent med lastbil. SCA deltar i ett antal samarbetsprojekt för att minska utsläppen från transporter, bland annat tester med fordon som drivs med biomassabränslen. Har SCA något företagsövergripande program med angivna mål för att få tillstånd hållbara landtransporter i hela bolaget? Om inte, finns det planer på ett sådant?
  2. Det är intressant att läsa om den nya biobränsleanläggningen i finska Nokia. Anläggningen kommer att sänka koldioxidutsläppen med närmare 40 procent, vilket är imponerande. Förnybar energi är uppenbarligen ett område som SCA har valt att satsa på i flera sammanhang. Jag hittar uppgifter om att biobränsle står för 54 procent av bränsleförsörjningen i SCA men hur stor del utgör förnybar energi i förhållande till den totala energimixen för SCA?
  3. Det har förekommit medieuppgifter om problem angående bolagets beskattning, vad ligger bakom detta och har SCA någon skattepolicy?

Vad svarade bolaget: Vd svarade att SCA inte har detta i dagsläget med det är en bra idé att ta fram ett koncernövergripande program för hållbara transporter och att man skulle ta det under övervägande. Han svarade vidare att det förnybar energi i SCA:s totala energimix står för 38 procent.

Angående skattefrågan så beskrevs detta som en fråga som härrör från en omorganisering 2004. Det förhandsbesked SCA då fick från skattenämnden gjorde att man flyttade sätet för den interna finansiella verksamheten från Belgien till Stockholm och att man i samband med detta konstruerade ett holländskt bolag för att behålla skattenivån. Skattemyndigheten godkände först upplägget men ändrade sig för ett par år sedan och det pågår därför en skattejuridisk process.

Andra frågor:  Flera frågeställare med bland annat 1 ap-fonden som också frågade om hållbarheten i transporter. Frågor kring styrelsens kompetens beträffande skogsfrågor och affärsflyg ställdes också.

Övrigt:

Tweets från stämman:

En aktieägare berömmer Industrivärdens vd för ett bra jobb i valberedningen med fler kvinnor i styrelsen

Vi flyger reguljärt och har sparat pengar på detta svarar vd i som reser varannan dag i jobbet

Flygs det nått numera, frågas det. Och i så fall kan ni verkligen sköta arbetet om ni flyger reguljärt!