Årsstämma Ericsson 2016

ericsson

Bolag: LM Ericsson

Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm

När: 13 april 2016

Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden som utdelning, fastställande av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för styrelse och vd, styrelseval, arvode, revisorsfrågor samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Två män och en kvinna ut och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 50 procent kvinnor i styrelsen.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Hans Vestberg talade om hållbarhet och teknologi, 5 G och utveckling samt gjorde en koppling till FN:s hållbarhetsmål.

Vad frågade Folksam: Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta beslut baserade på korrekt information.   Transparens är också viktigt för att de myndigheter som företagen kommer i kontakt med ska kunna hantera uppgifter om företagen på ett korrekt sätt, t.ex. när det gäller beskattning.

Enligt Transparancy International bör företagen redovisa relevanta uppgifter för sin verksamhet i alla länder där företaget är aktiv.  Land-för-land-rapporteringen är för utomstående ett sätt att kontrollera att företagen betalar skatt i de länder där de är verksamma och att företagens pengar endast går till legitima ändamål och projekt i samhället. Det är en redovisning som ger bra insyn i företagens olika aktiviteter. I OECD:s projekt om Base Erosion och Profit Shifting (BEPS) är principerna de samma som transparancy international föreskriver med avseende på rapportering land för land.

Inga vidare spår går dock att finna i er redovisning av land för land redovisning. Varför är det så?   När kommer vi att få se Ericsson rapportera skatter land för land på samma transparenta sätt som till exempel HM?

Vad svarade bolaget: VD svarade att det inte går eftersom man är aktiv i så många länder samt att det ibland är så att man bara har en enda kund i ett land.

Andra frågor:  .Många frågor om varierande områden, mobilstrålning, Brasilien, Iran, 5 G samt a och b aktier.

Övrigt:  .

Tweets från stämman:

Nu kommer ett förslag om utredning av a & b aktieägarsystemet (förslaget kommer upp för 16 året i rad)

A-aktieförslaget får ca 24 % för,  ett snäpp mer än förra året

Filibustern igen, katten får ont i svansen

@etikkatten