Årsstämma i Meda 2016

Var: bolagets lokaler, Solna

När: 14 april

Närvarande: fullt auditorium inklusive vd och styrelseordförande för Mylan. Mer om dem senare.

Vad beslutades: vanliga göromål även om Mylans bud på Meda låg som en våt filt över stämman och stämningen.

Vad sa ordförande Martin Svalstedt: han agerade stämmoordförande och hade att fördela ordet och hantera svar från såväl simultantolkning till engelska (utförd av tolkar dock) som intresserade och engagerade aktieägare samtidigt som han själv svarade på frågor i egenskap av bolagets styrelseordförande.

Vad sa vd Jörg-Thomas Dierks: han talade i drygt en halvtimme om Medas utveckling från grundandet för 15 år sedan i allmänhet och den explosiva utvecklingen de senaste tre åren i synnerhet. Han pratade om året som gått och också om budet som ligger på bordet från Mylan som de största ägarna i Meda är för.

Vad frågade Folksam: om Medas system, policies och sätt att hantera och utbilda i korruptionsfrågor.

Vad svarade vd Jörg-Thomas Dierks: detta är en viktig fråga på riktigt och inte bara en fluga. Meda har nolltolerans mot mutor och implementering av riktlinjerna för Medas anställda pågår. Den börjar uppifrån och ned, från top management till samtliga anställda. Alla Medas anställda ska vara utbildade och kunniga i detta. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som på våra anställda. Vi har ett bra system och uppföljningsmekanismer och även om vi inte är i mål är vi på rätt väg.

Övriga frågor: Aktiespararna hade frågor om budet från Mylan påverkar Medas förvärvsstrategi, enskild aktieägare undrade hur storägarna resonerade kring budet. Annan stor institutionell ägare avstod från att ställa en fråga utan valde istället att tacka vd och Meda för ett väl utfört arbete som lett fram till detta bud från Mylan vilket fick Mylans ordförande att dra igång en rungande applåd.

Vad sa Mylan: före ni får reda på det så en kort bakgrund. Mylan har lagt ett bud på 165 kr per Medas aktie, varav 80% är i cash 20% i aktier i Mylan.

Vad sa Mylans ordförande Robert J Coury: han började med att berätta hur glada och smickrade Mylan var att bli inbjudna och på plats kunna få träffa Medas aktieägare. På fem minuter talade han fritt från hjärtat om Mylan som företag och vilka synergier som finns mellan bolagen och hur naturligt de kommer att samverka framöver. Det kommer att ge en ekvation som är “One plus one equals three plus plus”.

Vad sa vd Heather Bresch: hon inledde sitt kvarts långa anförande med en juridisk disclaimer som måste anföras före presentationen och berättade sedan om Mylans grundande och utveckling de senaste 55 åren. Hon gick igenom bolagets verksamhet, tidigare förvärv, framväxt och framtid.

Frågor till Mylan: Aktiespararna hade en hel del frågor till både Meda och Mylan om hur processen kring budgivningen gått till, vad ett uppköp kan komma att innebära, var Mylan kommer att vara noterade. Även enskilda aktieägare ställde frågor. Då Aktiespararna ville ställa sina frågor från podiet blev det ett tag rätt trångt där framme.

Samtliga frågor besvarades av Mylans ordförande och vd samt Medas ordförande och vd.

Övrigt: kritik har riktats mot att bolaget valt att frångå beslutet från föregående årsstämma om ersättning till vd. Detta kommenterade revisorn med att konstatera att “styrelsen har valt att avvika från riktlinjerna om ersättning till ledande befattningshavare”.

Tweets från stämman:

“Vi använder era pengar på ert uppdrag”. Fri översättning av vd i

Mylan säger ni frågande?! Vilka är de och vem är vd och ordförande? Det kan ni få reda på här

Elvis…Mylan have left the building efter en intensiv frågestund. Vi som är kvar övergår till mer formella punkter på årsstämma

Meda 1

Mylans vd Heather Bresch framför power point med juridisk disclaimer

Meda2

Trångt om saligheten. Från vänster: stämmans sekreterare, stämmans och Medas ordförande, Medas vd, dold bakom pulpetten Mylans vd, Mylans ordförande och längst till höger Aktiespararna.