Årsstämma i Holmen 2016

Var: Vinterträdgården, Grand hotel, Stockholm

När: 13 april

Närvarande: något oklart i exakta fysiska närvarande men 298 aktieägare var företrädda. Holmen hade dagen till ära försett samtliga närvarande med varsin papperskasse med stämmohandlingarna. Detta gav stämman ett prasslande intro som lugnade sig vartefter stämman fortskred.

Vad beslutades: vanliga göromål samt införande av ett aktiesparprogram för 40-tal anställda

Vad sa ordförande Fredrik Lundberg: han höll i stämman i egenskap av stämmans ordförande

Vad sa vd Henrik Sjölund: han talade i knappa halvtimmen om utvecklingen inom de olika bolagen och vilka omställningar som måste göras. Flera gånger var han inne på att skog är mest hållbart och bra för naturen i samband med avverkning trots att det finns rörelser som påstår annat och som vill lämna skogen orörd. Vd adresserade även problem med höga vattenkraftsskatter som gör det energislaget olönsamt. Överlag handlade mycket av vd:s anförande om hållbarhet.

Vad frågade Folksam: om Holmens resonemang kring cirkulär ekonomi där Holmen är en viktig del och om referenserna till skogarnas betydelse för att nå målen i klimatavtalet från Paris hösten 2015.

Vad svarade vd Henrik Sjölund: skogen är en del av en cirkulär ekonomi och det finns mycket potential i skogen och skogsindustrin. Holmen kommer att verka för en fortsatt tillväxt av skogen och att använda tillväxten för att ta fram intressanta produkter. Bland annat kommer byggande i trä att bli oerhört viktigt i framtiden. Även snabbare och ekonomiskt effektivare fiber kommer att vara intressant men det är idag lite för tidigt att säga något om potentialen. Holmen bedriver idag ett hållbart företagande som inte många andra företag kommer i närheten av.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde en mängd frågor om allt ifrån materialvalet till årsredovisningen, fotona och färgvalen i densamma men även frågar i anslutning till vad vd sa i sitt anförande om äganderätten till skog som kan vara hotad, hur man ämnar adressera att vattenkraften beskattas så hårt, lite om papperskvalitet och användningsområde, utdelningen, m.m.

Även övriga, alla rätt bekanta, enskilda aktieägare ställde frågor till vd och ordförande.

Tweets från stämman:

Filmtajm på stämma. Handlar om ett planerat driftstopp vecka 45. Många moment och underleverantörer under kort tid

En företagsfilm med ett lyckligt slut. Fabriken igång igen men med förlängt inspektionsintervall, vilket var syftet med stoppet Nu avtackning av avgående styrelseledamot Göran Lundin som varit på i 54 år.