Årsstämma Castellum 2015

cast

Bolag: Castellum

Var: Chalmers, Göteborg

När: 17 mars

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. En man avgick och ersattes av en kvinna, så att styrelsen nu till 57 procent består av kvinnor.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ordförande Charlotte Strömberg tog många metaforer till hjälp för att förklara vad Castellum ska vara: Modig som ett lejon, med tålamod som Nalle Puh, snabbheten hos en gepard och trögheten hos en sköldpadda. Vi fick vidare veta att Castellum har blicken på bollen och ett guldläge i den förändring som hela fastighetsbranschen står inför då bolaget ska leverera den nya generationens fastighetslösningar

Vad sa vd i sitt anförande: Vd Henrik Saxborn konstaterade att 2015 var ett mycket aktivt år då bolaget sålt fastigheter för 4 miljarder kronor och köpt för ännu mer. Han ägnade en betydande del av talet åt hållbarhet; “Det är extremt väsentligt att vi förstår att det att skapa ett hållbart bolag är lönsamt”, sa han och gav några exempel på vad bolaget gör. Energiförbrukningen minskas, 4 procent av de anställda är lärlingar som ges en chans att komma in på arbetsmarknaden och Castellum är det första fastighetsbolaget som anslutit sig till initiativet Fossilfritt Sverige. I övrigt talade han om att han inte ser några tecken på att fastighetsmarknaden på Castellums marknader ska sakta in: Vakansgraden och nyproduktionen är låg. Hyresförhandlingar leder till höjda hyror. Det är stor efterfrågan på projekt i attraktiva lägen

Vad frågade Folksam: Castellum lägger stor vikt vid hållbarhet och har till vår belåtenhet nyligen tagit fram en policy för leverantörer och samarbetspartner. Dock är den inte lika tydlig som er interna policy vad gäller implementering och uppföljning. Hur säkerställer ni att leverantörer implementerar policyn och hur ska ni kontrollera att den efterlevs, inte minst med tanke på att många leverantörer i sin tur anlitar underleverantörer?

Vad svarade bolaget: Vd Henrik Saxborn svarade att policyn mycket riktigt är alldeles ny och att implementering ligger framför oss. “Vi har inte arbetat in den ännu”, sa han och uttryckte förhoppningar om att jag skulle komma tillbaka nästa år så att han kan berätta mer detaljerat om detta. Ordförande Charlotte Strömberg fyllde i med att uttrycka sin uppskattning över att vi läst om detta. Hon tillade att policyn först kommer att tillämpas på revisorerna, som ju också är leverantörer, som därmed blir pilotfall

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om vd kunde säga något om de mediauppgifter som cirkulerat om Castellums intresse för Norrporten. Vd svarade – enligt egen utsago – “torrt och tråkigt” att han inte kunde kommentera detta utöver tidigare kommunikation via pressmeddelande. Efter lite påtryckningar sträckte han sig till att konstatera att Castellum ständigt tittar på affärer, både stora och små, så “det är ingen onaturlig del att vi tittar på ett större bolag

Övrigt: Det var bara glada miner bland aktieägarna på stämman. De enda klagomål som kom från publiken gällde mikrofonerna i lokalen. “Tala tydligare så att alla gamla hör”, sa en kvinna när den nya styrelseledamoten Christina Karlsson Kazeem presenterade sig.

Före stämman serverades en “mingeltallrik” – ekologisk förstås. Vinet tycktes dock vara av vanlig miljöovänlig typ. I stället för presenter vid stämman har bolaget skänkt pengar till Stadsmissionen och Läkare utan gränser. Det tackar vi för!