Ny vd i Swedbank

Swedbanks vd har under uppmärksammade former blivit utbytt. Huvudskälet som styrelsen meddelat är att det behövs en ny chef för den digitala omställningen och för att få mer nöjda kunder och medarbetare. Det är inte speciellt konstigt att man byter vd efter sju år.

Ordförande i Swedbank, Anders Sundström, och resten av styrelsen, fattade därför beslutet att inleda processen att finna en ny vd till banken. Normalt sett skulle ett sådant här skifte ha skett under mer ordnade former.

Nu blev det inte så. Samtidigt som diskussionerna om en ny ledare för banken påbörjades, så lämnades en anmälan in om misstänkt marknadsmissbruk till Finansinspektionen. En enig styrelse beslöt då att skynda på processen och omedelbart avskeda vd.

I rollen som Folksams ägarrepresentant kan jag med den informationen som vi har fått, inte göra annan bedömning än att både styrelse och ordförande har agerat helt rätt då de inte omedelbart berättade för oss (ägarna) om att anmälan hade lämnats in. Lagen förbjuder nämligen detta. De hade ett så kallat meddelandeförbud som syftar till att myndigheterna ska kunna utreda misstanken på ett korrekt sätt och att den anmälde inte ska kunna gömma bevis.
Några av de andra ägarna har känt sig förda bakom ljuset, men det är svårt att se hur bankens styrelse annars skulle ha agerat.

När det gäller styrelsens sammansättning så agerar Folksam via valberedningen. Det förslag som lagts, med två nya styrelseledamöter och Anders Sundström som ordförande, ligger kvar och det stödjer vi.

Media fortsätter att granska Swedbank kritiskt. Det gör vi i Folksam också. Vårt skäl är att noga undersöka och ställa frågor och därmed säkerställa det stora värde som Swedbank står för gentemot våra kunder. Swedbank har ingen gräddfil hos oss och vi utvärderar hela tiden styrelsens arbete.