Årsstämma Betsson 2015

Embedded image permalink

Bolag: Betsson

Var: Betssons huvudkontor i Stockholm

När: 8 maj

Närvarande: Ca 100 aktieägare

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor med bland annat två ledamöter ut och två ledamöter in. Endast manliga ledamöter byttes ut.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Pontus Lindwall hälsade välkommen och presenterade vd.

Vad sa vd i sitt anförande: VD Magnus Silfverberg talade om årets goda resultat och positive aktieutveckling och nämnde dessutom företagets arbete för att motverka spelmissbruk.

Vad frågade Folksam: Enligt Folksams bedömning är inte Betsson direkt ett föredöme när det gäller traditionellt hållbarhetsarbete. Vi frågade om Betssons arbete med att motverka Spelmissbruk, som är  imponerande.

Skulle vd kunna berätta om era erfarenheter av arbetet? Har det någon effekt och i så fall hur mäter ni detta? Vad tycker era kunder om att ni tar ett större ansvar än vad lagen kräver? Hur har personalen uppfattat arbetet? Ger de er en konkurrensfördel? Behövs det ett mer branschöverskridsnde regelverk?

Vad svarade vd: Vd Magnus Silfverberg  svarade att Betsson fokuserar på de hållbarhetsfrågor där de kan medverka till att minska skador som spel kan åstadkomma. De har byggt upp en organisation för att hjälpa sina kunder som drabbas av missbruksproblem. De mäter och kontrollerar hur många av kunderna som använder sig av de självhjälpsverktyg man tillhandahåller kunderna. Kundtjänstpersonalen får regelbundet utbildning om spelmissbruk och hur man bäst hjälper personer med detta problem. De har bland annat en psykolog anställd som ansvarar får verksamheten kring spelansvar. Personalen lyfter fram spelansvar som en faktor som bidrar till medarbetarnöjdhet. Vd tror även att deras systematiska arbete med spelansvar ger Betsson en konkurrensfördel. Man följer branschföreningens standard och har i många fall högre krav i Betsson än de företag i Sverige som innehar spellicens (inklusive Svenska Spel).

Övriga frågor: Aktieägare ställde bland annat frågor om förvärvsplaner, redovisningsfrågor, strategiupplägg och säkerhetsrutiner.

Övrigt:

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Katten@Etikkatten May 8

  • 18-årsgräns, hjälp med gränssättning och möjlighet att stänga av sig själv. En psykolog är anställd som ansvarig för spelandet

  • Hållbarhet för mig innebär att man ska jobba med att minska sin negativa påverkan därför arbetar vi med spelmissbruk vd

  • teknikplattform heter vilket får katten att undra om det egentligen är ett Gbg företag