Rapport från årsstämma i Tele2

Tele2

Var: Hotell Rival, Stockholm

När: tisdagen 19:e maj

Vilka var här: drygt 259 miljoner aktier och 845 aktieägare företrädda. 218 personer som är ombud eller aktieägare fanns på plats.

Vad sa ordförande Mike Parton: han redogjorde inte bara för styrelsens arbete ur ett formellt perspektiv utan även om vilka möjligheter och utmaningar som finns på en global telekommarknad. Han sa bland annat att Tele2 endast ska ha verksamhet i länder där de kan ha en ”meaningful business”.

Vad sa vd Mats Granryd: han pratade om de sex värderingar som präglar Tele2:s verksamhet, att det mobila bredbandet nu är större än det fasta, att telefonen är mer använd än tv:n. Han berättade även om att det är videon som driver explosionen av dataanvändning. Han talade även om etik och hållbarhet och berättade om de punktinsatser som Tele2 gjort inom dessa områden bland annat genom CR-träffar för investerare samt de utmärkelser som Tele2 fått under året pga deras bra arbete med dessa frågor.

Vad frågade Folksam: om varför Tele2 inte gått med i Global Compact trots att de hänvisar till dess tio principer i sin uppförandekod samt om hur Tele2 säkerställer barnens rättigheter.

Vad svarade vd Mats Granryd: att Global Compact innehåller tio principer som är absolut minimum av vad ett företag bör leva upp till men att Tele2 ligger på en nivå långt över dessa minimikrav. De för bland annat en diskussion med Global Compacts vd George Kell om hur principerna kan utvecklas. Kinnevik som ägare ställer dessutom krav på oss att leva upp till principerna för multinationella företag, vilket är hårdare krav. Dessutom är medlemskap i Global Compact behäftat med en kostnad och dessa pengar kan användas bättre på annat håll.

Barnens rätt ligger oss varmt om hjärtat och vi gör en mängd saker för att tillvarata deras rättigheter. Vi har ett speciellt avsnitt riktat mot barn och de krav vi ställer på oss själva ställer vi genom vår business code of conduct även på våra leverantörer. När Global Child Forum tillsammans med Boston Consulting Group granskade hur över 1000 företag tillvaratog barns rättigheter hamnade Tele2 bland de sju åtta företag som var bäst. Jag är sammantaget trygg med att vi tillvaratar barnens rättigheter.
Reach for change

Övriga frågor:

Aktiespararna:frågade om datalagring, den allstädes närvarande Filibustern fick ur sig inte mindre än nio frågor som alla besvarades, en litauisk aktieägare som tidigare delat ut flygblad frågade om en pågående tvist i Litauen med Tele2 och så var det enskilda aktieägare som frågade om ditt och datt.