Rapport från årsstämma i Kinnevik

Kinnevik 1 - presidiet

Presidiet för dagen

Var: Hotell Rival, Södermalm, Stockholm

När: måndagen den 18:e maj

Vilka vad där: 306 närvarande personer som representerade 918 aktieägare. Totalt drygt 156 miljoner aktier och 56,3% av aktiekapitalet fanns på plats.

Vad beslutades: rätt vanliga stämmogöromål som beslutades i alla fall. Men även inval av fd Finansministern Anders Borg till styrelsen.

Vad sa ordförande Cristina Stenbäck: hon talade rätt länge om Kinnevik av idag och hur de arbetar med sina idag 40 bolag inom fyra konsumentsektorer: kommunikation, e-handel, underhållning och finansiella tjänster. Cristina menade att de inte bara var (jord)brukare av bolagen utan snarare nomader som kunde släppa och gå vidare med en genomgående idé om hur det ska genomföras för alla bolag de är inne i.

Vad sa vd Lorenzo Grabau: han talade om de tio mål inom fyra prioriterade områden som de satt upp för 2014 och hur de uppfyllt samtliga dessa. De håller på att fokusera på de framgångsrika bolagen och fasa ut andra bolag. Han talade även om 2015 och gick igenom skillnaderna mellan Kinnevik och ett passivt holdingbolag.

Vad frågade Folksam: om vd kunde berätta om vilka som är de svåraste hållbarhetsutmaningarna för Kinnevik och om vd kunde berätta om vilka stora hållbarhetsutmaningar som han ser på kort och lång sikt för bolaget.

Vd Lorenzo Grabau svarade: att hållbarhet, efterlevnad och CSR är hjärtat i Kinnevik och viktigt för alla bolag de har intressen i. De kommer ofta in i yngre bolag som är mer fokuserade på att bygga franschaiseverksamhet än att behärska CSR. Kinnevik hjälper dem att bygga en stark plattform. För bolag som Kinnevik har intressen i inom tex mode handlar hållbarhetsutmaningarna mycket om leverantörsleden och det kräver insatser av bolagen. Alla investment managers på Kinnevik måste känna till best practice för respektive område inte bara inom Kinnevik eller Europa utan även globalt. Till syvende och sist handlar det om värderingar och om att sätta rätt standard och se till att regler efterlevs.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde finansiella frågor, vilket även några mindre privata aktieägare gjorde.

Övrigt: två saker som gick utöver det vanliga för stämmor. Det första att stämman föregicks av ett frågor och svar på scen med en moderator som frågade ut vd Grabau och ordförande Stenbeck inför aktieägare och journalister. Ett trevligt inslag som vi gärna ser mer av. Det andra var att mannen som ibland går under namnet Filibustern och som av andra kallas Bolagstämmoterroristen hade lagt inte mindre än sex egna förslag till stämman. Samtliga röstades ned.

Tweets från stämman:

 Tekniska problem med laggande film när #kinnevik ska visa corporatefilm. Men nu är den igång. Uns, uns, uns’!

“Minst lika viktigt hur man bygger upp hållbara företag” säger #kinnevik ir-chef i filmen. Katten spinner och jamar sitt gillande

Borg lovar att han kommer att köpa aktier i bolaget och att han ser fram emot att få bli en del av laget #kinnevik

 

Kinnevik 2 - good morning Kinnevik

“Good Morning Kinnevik” före stämman