Rapport från årsstämman i Assa Abloy

assa

Bolag: Assa Abloy

Var: Moderna Museet, Stockholm

När: 7 maj 2015

Antal närvarande: 220 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd, Johan Molin, inledde med tillbakablick 20 år då Assa och Abloy slog sig samman. Är idag världens största bolag och har gjort en resa med 200 förvärv på 20 år. Har haft ett starkt år, framförallt i USA, svagare i sydeuropa. Kina har gått in i en negativ fas sista kvartalet men är inte oroliga för framtiden i Kina. Är idag mer som ett elektronikföretag. Investerat mycket pengar inom produktutveckling.

Vad frågade Folksam: När man går igenom Assa Abloys hållbarhetsarbete är det tydligt att ni har identifierat många av de risker och utmaningar som ni står inför med er verksamhet. Ni sätter även mål för många av dessa. Det är bra. Min fråga till vd är om ni redan idag, eller i framtiden, kan koppla dessa mål till den rörliga ersättningen för era anställda? Jag undrar även om vd kan ge något exempel på när ert hållbarhetsarbete har varit en förutsättning för att ni ska kunna ro i land en affär.

Vad svarade vd: Miljövänliga produkter driver försäljning, 97procents energibesparing på ett enkelt lås. Har mycket bra helhetslösning som gör att isoleringen är väldigt tät i dörrar. Har valt koncernledningen styrs av ekonomiska mål men hållbarhetstänk finns genom hela organisationen.

Övriga frågor: Aktiespararna undrade bland annat om det kommer vara möjligt att fortsätta denna till tillväxt Hur uppfattar ni läget och fortsatta möjligheter i Kina. Risker med låsteknologin. Johan Molin vald i somstyrelsenordförande i Sandviken hur ser Assas ordförande på det.

Boende på söder undrar när det perfekta låset kommer så man kan känna sig trygg i sitt hem