Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs

Var: Hotell Rival, Mariatorget, Stockholm

När: tisdagen den 5:e maj

Vilka närvarade: sammanlagt 111 859 127 aktier, vilket motsvarar 53,7% av aktiekapitalet, 499 aktieägare och 262 deltagare fanns representerade på stämman.

Vad sa ordförande Lennart Holm: han berättade om styrelsens arbete under året som gått och berättade att han gärna svarade på frågor om detta arbete om någon hade sådan. Han berättade att det handlade om en delvis ny styrelse då tre representanter lämnade styrelsen i samband med att Kinnevik sålde sin del. Holm berättade även att hållbarhetsarbetet är viktigt för styrelsen och något som man fäste stor vikt vid.

Vad sa vd Per Lindberg: han pratade om integrationen mellan bolagen som utgör företagsnamnet och att denna integration går väldigt fort och snabbare än planerat. Han pratade självfallet om lite finansiella mål, om året som gått, förhoppningar inför framtiden. Han berättade även att strategin för BillerudKorsnäs är ”utmana konventionella förpackningar för en hållbar värld” och passade då på att både prata om hållbarhetsarbetet och visa prov på nya produkter.

Vad frågade Folksam: om vd kunde berätta lite om hur BillerudKorsnäs miljöanpassar sina transporter och om man räknat på vilka ekonomiska vinster det finns i att miljöanpassa transporterna.

Vad svarade vd Per Lindberg: att det finns två delar i det svaret. Det första är att minska antalet transporter, bland annat minskade man under fjolåret transporterna av ved med 5% vilket då innebar även en kostnadsbesparing om 5%. Det handlar även om att utbilda personal ibland annat eco-driving.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor av finansiell natur men även om hållbarhet, den alltid närvarande verbala aktieägaren som ibland kallas för Filibustern ställde frågor som också de både handlade om hållbarhet och lite ekonomi. Även frågor från mindre återkommande aktieägare.

Övrigt: vissa stämmor förvandlas till något som kan liknas vid cirkus då aktieägare stövlar och maler på i vad som känns som en oändlighet. Gärna med fraser på latin insprängda i de spontana anföranden. Tack och lov var denna årsstämma välsignad med en mycket trevlig och korrekt advokat som stämmoordförande vilket satte p för de värsta utsvävningarna.

Tweets från stämman:

Katten på plats på Rival på Kungliga Södermalm. Här bjuds på prinsesstubbar och en icke förkastlig mängd grå pantrar

Vd tvingar koncernledningen att ställa sig upp och säger “det är vi som är skyldiga till resultatet i år”

Nu lämnar många pantrar salongen när filibustern ska plädera för sitt förslag.En rätt tydlig markering av förslaget.O filibustern

Ett inlägg präglat av svordomar fick de slumrande grå pantrarna att vakna till. Nu lugnare i salongen