Rapport från årsstämma i Trelleborg

Var: Söderslättshallen, Trelleborg

När: torsdagen den 23:e april

Hur många deltog: det kändes som hela Trelleborg, Skurup och delar av Svalöv. Men så många var det nog inte. En väldigt stor idrottshall trakterade dock samtliga stämmodeltagare före stämman började.

Trelleborg 1

Vad beslutades: vanliga göromål, utökning av styrelsen från åtta till nio ledamöter och inval av en ny kvinna i styrelsen. Höjde ersättningar till styrelsens ledamöter och motiverade varför det var nödvändigt att göra “en liten återställare” av ersättningsnivåerna till att motsvara branschkollegorna.

Vad sa ordförande Sören Mellstig: han ledde stämman som stämmans ordförande och tog hand om det formella. I sin redogörelse för styrelsens arbetsår så illustrerades arbetet och de åtta mötena med en pedagogisk kalendersnurra. Trelleborg är finansiellt och industriellt starka. Mindre avyttringar och mer förvärv i framtiden. Rätt mycket mer substantiell information än vad vi hör på många andra stämmor.

Vad sa vd Peter Nilsson: han talade i ca 20 minuter och i fem punkter; en koncern i fortsatt utveckling, fortsatta förbättringar 2014, en robust start 2015, ökad fokusering på kundvärde och samhällsansvar för fortsatt värdeskapande.

Vad frågade Folksam: När man går igenom Trelleborgs hållbarhetsarbete är det tydligt att ni har identifierat många av de risker och utmaningar som ni står inför med er verksamhet. Ni sätter även mål för många av dessa. Det är bra. Min fråga till vd är om ni redan idag, eller i framtiden, kan koppla dessa mål till den rörliga ersättningen för era anställda? Jag undrar även om vd kan ge något exempel på när ert hållbarhetsarbete har varit en förutsättning för att ni ska kunna ro i land en affär.

Först svarade ordförande Sören Mellstig om ersättningsprogrammen och de parametrar som finns idag är nästan uteslutande finansiella. Dock är de finansiella målen kopplade till att aktieägare, anställda och samhället måste vara i samklang.

Vd Peter Nilsson svarade på frågan om hållbarhetsarbetets förutsättningar för en god affär och började med att säga att hållbarhet mycket handlar om att undvika och bereda sig mot negativa risker. Han kom sen in på ett antal exempel där Trelleborgs integrerade hållbarhetsarbete har varit av gagn för kunder och på så sätt bra för affären. Bland annat sparar kunder energi och minskar bränsleförbrukning om de använder Trelleborgs produkter, de undviker att byta däck i onödan och naturresurser besparas. Hållbarhet är en långsiktig fråga kopplat till Trelleborgs långsiktiga samhällsansvar.

Valberedningens ordförande fick som brukligt även hen lite sändningstid och fick berätta om arbetet under året. Bland annat berättade han att de under åren sökt efter en ny ledamot av styrelsen och då efter en kvinna med internationell erfarenhet och med kunnande om CSR-frågor. En sådan kandidat vaskades fram och valdes in i styrelsen.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågade fyra frågor, samtliga med hållbarhetsfokus.

Enskilda aktieägare frågade om ämnen av mer finansiell art.

Övrigt: Trelleborgs stämma är inte lik någon annan. Det är minst sagt en happening i staden varje år stämman avhålls och aktieägarna i Trelleborg bjuder tillbaka sig själva genom att bjuda in till ett riktigt gästabud. Köerna till insläppet började vid två, maten serverades klockan tre, klockan fyra började The Fantastic Four underhållningen och klockan fem började själva stämman. Här är några bilder och filmer från dagen.

Notera gärna hur styrelsens ordförande dansar med. Så gjorde ock den filmande representanten från Folksam med dotterbolag.

Trelleborg – film 1

Trelleborg – film 2

Trelleborg - Fanastic Four

 

De sjöngsjungande männen i Fanastic Four

Trelleborg - dansande revisorer och ordförande

 

Dansande styrelseordförande och huvudrevisor 

Tweets från stämm@n:

Filmtajm! Corporate film om #trelleborg produkter. Dock utan amerikansk voice-over som många andra bolag kör med. Dock spänstig musik.

Valberedningens ordf missar att föreslå ordförande till styrelsen. Detta korrigeras dock av stämmans tillika styrelsens ordf #trelleborg

Många ordföranden i tweeden nu. Men oroa er inte, det handlar i mångt och mycket om väldigt få personer #trelleborg