Årsstämma SCA 2015

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag: SCA

Var: Waterfront Congress Centre, Stockholm

När: 15 maj 2015

Vad beslutades: En kvinna valdes till stämmoordförande. Sedvanliga stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Två nya styrelseledamöter valdes in. Två män avgick. En nyperson av vardera könet valdes in.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Avgående ordförande tackade den avsatta vd:n samt de 44 000 anställda för ett kanonår. Sverker Martin-Löf beskriv hur bolaget utvecklats under de 37 år han funnits i bolaget och noterade att värdet har ökat med 14 procent per år. Han bedyrade att ledningen aldrig hade flugit affärsflyget privat eller brutit mot skattereglerna.

Vad sa vd i sitt anförande:  Magnus Groth sa att förtroendet för  SCA är skadat och att han nu ska göra sitt bästa för att återupprätta det. Han tänke heller inte tappa tempot. Vi måste alla vara förebilder och varje dag, hela tiden har företagets bästa för ögonen. Under 2014 har SCA sett en högre nettoomsättning och bättre resultat för alla affärsområden, starkt kassaflöde och fortsatt arbete med effektivitet.

Vad frågade Folksam: Allt som sker i ett företag är en indikator på hur bra eller dåligt ledningen agerar. Uppgifter om skattebrott, mutor, kvalitetsproblem, vinstvarningar, miljöproblem är exempel på frågor som är starka varningsflaggor. I sådana här sammanhang är transparens från företagets sida kritiskt för att de ska kunna behålla sin trovärdighet.

SCA är ett viktigt och stort innehav för Folksam. Vi har sett SCA som ett bra företag ur ett hållbarhetsperspektiv. När så det rapporteras i media om en förlegad företagskultur, med affärsflyg till jakter och fotbollsmatcher så blir kontrasten stor mot bolagets i övrigt höga miljö- och hållbarhetsprofil. Vi har en bra bild av SCA:s goda hållbarhetsarbete men vi kommer att ägna SCA större uppmärksamhet framöver för att verkligen kunna fastställa att det är ett företag som är på väg åt rätt håll.
Frågor till vd:
1. SCA:s klimatmål mål är att ni ska minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen och från inköpt el och värme med 20 procent till år 2020, med 2005 som referensår. Här ligger ni i fas med målet. Vi tycker det är dags att revidera detta blygsamma mål och sätta ribban högre. Tycker inte ni att det är dags att göra detta?

2. SCA:s biobränslemål är att trefaldiga produktionen av biobränsle på 10 år. Här ligger ni inte i fas och flaggar i hållbarhetsredovisningen att det nog inte går. Detta beror på de rådande marknadsförhållandena säger ni. Är det därför att ni ser det som en marknadsförhållandefråga på kort sikt eller ser ni ingen framtid för biobränslen?

Vad svarade vd: Han svarade att han kommer att utvärdera och revidera alla mål inklusive miljömålen. Biobränsleutvecklingen är ett problem som de ska titta närmare på.

Övriga frågor: Huvudfrågan på stämman rörde frågan om ansvarsfrihet för styrelse och vd. Föreningen Aktiespararna yrkade på att ansvarsfrihet inte skulle beviljas. Folksam och merparten av de större ägarna röstade dock för att ansvarsfrihet. Så gjorde 93 procent av aktiekapitalet.

SCA är ett viktigt och stort innehav för Folksam. Det är rimligt ifrågasätta varför styrelsen gavs ansvarsfrihet på SCA stämma. Jag ska försöka förklara varför Folksam röstade ja. Att ta upp frågan om ansvarsfrihet är en tvingande regel i Aktiebolagslagen. Revisorns uppgift är att rekommendera stämman ett beslut. Stämman fattar beslut på befintlig information vis stämmotillfället.

Tre revisorer och ett justitieråd har tillstyrkt ansvarsfrihet. Ingen person är åtalad eller misstänkt för något brott i dagsläget. det enda rationella är då att bevilja ansvarsfrihet eftersom vi inte vet vad vi i annat fall skulle vilja rikta ett skadestånd mot.

I det fall åklagaren får fram bevis för brott så kan aktieägarna stämma ledningen till personligt skadeståndsansvar utan att hindras av det stämmobeslutet om ansvarsfrihet.

En årsstämma i ett aktiebolag är inte som en föreningsstämma och ansvarsfrågan kan inte användas som ett misstroendevotum. Att öppet vädra sitt misstroende är väl så tydligt. Det har Folksam gjort både offentligt och direkt till ledningen för SCA. För ovanlighetens skull har övriga pensionsförvaltare stämt in i kritiken. Det är ytterst ovanligt att kritik framförs offentligt och under ordnade former.

Det var dock  svårsmält för de flesta aktieägarna att avgående ordföranden inte kunde ta till sig att även om hans handlingar i dag kan bedömas som olagliga så innebär inte det att de med automatik är acceptabela.  Nya ordföranden och vd förefaller vara bättre i takt med tiden. Det återstår för dem att visa i handling vad de sagt i ord.

En annan fråga rörde om Anders Nyren skulle väljas om Som ledamot. På stämman röstade vi emot att Anders Nyren skulle ingå i styrelsen. Detta är ett krav vi kommer att driva detta mot valberedningen. Folksam menar att han istället bör koncentrera sig på sina uppgifter i Industrivärden.

Övrigt: Stämman hölls på en saklig nivå trots att aktieägarna, exklusive huvudägaren, och ledningen i många frågor hade helt olika ståndpunkter och åsikter. Ovanligt var att flera av de större mioritetsägarna som ap-fonder och bankfonder uttalade sin åsikt.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Jakt är en fin representationsform,  avslutar avgående ordförande det vet de här som är från landet och inte från Stockholm

Ingen höjning i arvode föreslogs – fattas bara eftersom det höjder 25 % förra året

Vi ska vara moderna, effektiva och lyhörda säger nya vd i #sca

Media rapporterar