Rapport från årsstämma i Swedbank

swedbank 1

SVT filmar och Sundström tittar på. Strax innan årsstämman i Swedbank inleddes.

Var: Dansens hus, Stockholm

När: torsdagen den 26:e mars

Vad beslutades: vanliga stämmofrågor och så röstade stämman emot förslag från två enskilda aktieägare.

Vad sa ordförande: Han pratade om oro i öster, miljöfrågan och regelverk som alla påverkar banken. “Vi kan vara nöjda med året, ett bra år för er och för oss”, sa han. “Får vi kritik har vi en enda uppgift, att förändra och förbättra. Men all kritik är inte rätt och då måste vi säga emot anklagelserna”, sa han också.

Vad sa vd: Om det viktigaste för en bank; kundernas förtroende. “Vårt DNA är att göra sparande tillgängligt för alla”, sa han.

Vad sa bonustalaren: Hon talade om digitalisering! Mobila tjänster växer just nu snabbast hos män över 75 år och ungdomar.

Vad frågade Folksam:

En bank har stor hållbarhetspåverkan genom sin kapitalförvaltning och kreditgivning. Detta skriver Swedbank också om i sin årsredovisning.

Vid beslut om kreditgivning för företagskunder ingår en bedömning av hållbarhetsrisker i processen. Om företaget i fråga bedöms ha hållbarhetsrisker kan ärendet tas upp i Swedbanks hållbarhets- och etikråd. Enligt årsredovisningen skedde detta vid åtta tillfällen 2014. Kan vd berätta mer om detta? Vilka hållbarhetsfrågor rörde dessa kreditfall och vad blev slutresultatet?

Jag undrar också om det finns några branscher som Swedbank inte skulle bevilja krediter till, i så fall vilka?

Vad svarade vd:

Vi har tydliga instruktioner och förhållningssätt som vi håller oss till. Vid varje tillfälle görs bedömning, och den görs regionalt och lokalt. Ibland behöver man vända och vrida på vissa frågor, det behöver inte bara vara etiskt svåra frågor utan kan handla om affärsupplägg osv. Mer än så vill jag inte säga pga banksekretessen. Men sammanfattningsvis så ser vi det som att hållbarhet ger mer robusta program vilket ger bättre lönsamhet. Det går ihop.

Vi finansierar inte kärnvapen och illegala vapen.

Övriga frågor: Aktiespararna talade om den tvist som rör ett antal fondsparare och Robur som föreningen driver. Många institutionella ägare ställde frågor och berömde valberedningens arbete.

Tweets från @etikkatten och från stämman:

 #seb sa igår att det är företagens bank. Här är det mer köksbord och privatsparande som gäller #swedbank

Nu fråga: “hur många älgar har ordf skjutit tillsammans m industrivärden o sca?” #swedbank

#swedbanks ledningsgrupp var nyligen på boot camp för att diskutera genus och mångfald. Löneskillnader har oxå tagits bort, säger vd.

/Emilie Westholm