Rapport från årsstämma i SKF 2015

SKF

 

Bolag: SKF  http://www.skf.com/se

Var: Göteborg Byfogdegatan 4

När: 26 mars 2015

Vad beslutades:

Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En kvinna avgick ur styrlsen och en ny valdes in. Ordförande i bolaget väljs även till ordförande på stämman.

Vad sa vd i sitt anförande:

Vd Alrik Danielsson betonade vikten av produktivitet och beskrev hur den senaste omorganisationen bidrog till detta.

Vad frågade Folksam:

Jämställdhet och mångfald är en del av de mänskliga rättigheterna. Men jämställdhet och mångfald handlar också om pengar. Det finns många studier som exempelvis visar att diversifierade grupper fattar bättre strategiska beslut och samarbetar bättre. Jämställda företag har också lättare att attrahera och behålla kompetens. För oss som investerare handlar det i förlängningen även om högre avkastning. SKF har arbetat med dessa frågor länge. Jag undrar om vd kan berätta om mångfaldsarbetet in om SKF.

Vad svarade vd:

Vd instämde i att mångfald är bra för affärerna. SKF har 23 procent kvinnor anställda och 18 procent chefer. Han uttryckte sin tro på att antalet chefer snart är i fatt eftersom det finns så många duktiga tjejer i företaget. Som exempel nämndes Kina. -Vi vill ha in fler flickor och större geografisk spridning i vår ledningsgrupp. vi jobbar på dettam och tror att vi snart har lika många tjejer som ledare som det finns anställda tjejer.

Övriga frågor:

Aktiespararna gratulerar till resultatet och frågar hur svensk/saudi krisen påverkar SKF och hur antikorruptionsarbetet bedrivs. Vd underströk nolltolerans mot mutor och ordförande menade att saudikrisen inte direkt har påverkar bolaget. Ordförande tillägger att handelsförbindelser med alla länder som finns är bra.

Folksams röstade nej till en fortsättning på SKF:s prestationsbaserade aktieprogram för ledande befattningshavare. Skälet till detta är att det är omöjligt att se vilka prestationskrav som ska nås för att aktieprogrammet ska ge utdelning.  Ordförande Leif Östling, replikerade att en öppen redovisning av målen skulle avslöja affärshemligheter. Syftet med målen är att förbättra lönsamheten, minska det bundna kapitalet och skapa lönsam tillväxt.

Övrigt:

Ca 300aktieägare på plats.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

11 ledamöter föreslås, arvodet ökas med ca 3% för styrelsen , en kvinna ut en ny kvinna (eller ska jag säga tjej kanske?)

Flera tekniska frågor om själva kullagerprodukten. är bäst, bara bäst på kullager.

Ordförande i säger att vi får lita på dem (styrelsen) katten säger att förtroende är bra men kontroll är bättre