Rapport från årsstämma i SEB

seb 2

En omedvetet anonymiserande suddig bild av SEBs aktieägare på årsstämman

 

Bolag: SEB

Var: Konserthuset, Stockholm

När: 25 mars 2015

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Han inledde med att visa en bild på alla regelverk som håller på att införas. Det var en rörig bild. “SEB ska ha motståndskraft och flexibilitet för att hantera regelverken”, sa han. Han talade även om hur styrelsen diskuterat både hållbarhet, IT-säkerhet och talangutveckling.

Vad sa vd i sitt anförande: Hon talade om dämpad tillväxt, geopolitiska risker och alla regleringar som i sig verkat stabiliserande men samtidigt ökat kostnaderna. Flera hundra rapporter skickas per dag till olika myndigheter. En svensk bank omfattas av fler regler än konkurrenterna ute i Europa. Vd nämnde också gröna obligationer, som SEB var först med att starta tillsammans med Världsbanken 2008.

Vad frågade Folksam: 

Ett viktigt hållbarhetsområde för en bank är kreditgivningen. SEB skriver i hållbarhetsredovisningen för 2014 om hur ni genom åren ökat kundkontakter kring hållbarhet med i första hand stora och medelstora svenska företag. Numera finns även dialog med kunder i Baltikum där ni ser ett växande intresse för dessa frågor. Jag undrar om vd kan berätta lite mer om detta?

Min andra fråga rör kreditpolicyn för Corporate Sustainability, som ni kallar det. Enligt hållbarhetsredovisningen så tydliggjordes förra året sektorpolicyn för vapen och försvarsindustrin, som är en del av kreditpolicyn. Kan vd beskriva vad  den förändringen innebär?

Vad svarade vd: 

Vi utbildar anställda i hållbarhet i Baltikum och även kunder. I just Baltikum har vi ett pilotprojekt där vi går igenom frågorna med ledning och ägare. Det är viktigt att våra egna kundansvariga är pålästa och att de kan ge exempel och case och inte kommer med pekpinnar.

Vad gäller förändringen så har vi sedan tidigare inte gett lån till eller haft relationer med företag som tillverkar klusterbomber, minor eller kemiska vapen. Nu gäller det här även kärnvapen. Så vi ger inte längre krediter till sådana bolag och våra fonder investerar inte längre i dem och vi har inga relationer med den typen av bolag.

Övriga frågor: Aktiespararna höll ett långt anförande med bland annat frågor om risker med tanke på Ryssland. En jurist tillika gammal kund ställde fråga om moment 22-situationen för många småföretagare. Skatteverket kräver att dagskassan sätts in på banken, men efter stängningstid för ex småbutiker så har ju banken stängt! Dessa småföretagare riskerar då två år fängelse… Vd lovade att titta på frågan.

Övrigt: 1200 personer på plats!

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Föräldraledighet närmar sig 50 procent för bankens manliga anställda. Det var ovanligt sett till Sverige i stort! #seb

Nu är det stalin, trotsky och lening samt historieförfalskning som snackas på scen. #seb

Ordf Wallenberg säger sen “Jag tror faktiskt inte att Stalin och Trotsky har så mycket med banken att göra” #seb

/Emilie Westholm