Rapport från årsstämma i Arcam 2015

 

Bolag:  Arcam,    http://www.arcamgroup.com/

Var:  Mönlndal

När: 23 mars 2015

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En ny kvinna, civil ing fd vd, nyvaldes till styrelse,  detta innebär en fördubbling av antalet.

Vad sa ordförande i sitt anförande:

Vad sa vd i sitt anförande: Han talade om Arcams starka tillväxt med många förvärv och ökat resultat. De olika marknaderna medicinska implantat och flygmotordelar berördes. Höftleder är ett av de medicinska implantat som Arcam medverkar till men också delar till Rolls flygmotorer. Verksamheten har globaliserats och utvecklats från 70 personer i Mölndal till 90 personer med verksamhet i flera länder.  .

Vad frågade Folksam: 

Vi har tidigare efterfrågat en övergripande uppförandekod för bolaget. Vi menar att det är ett bra sätt att få med sig hela koncernen på rätt frågor, även om det ev skulle finnas olika policys ute bland dotterbolagen. En kod grundar sig ofta på FN initiativet Global Compact. Mina frågor till vd är:

Har ni övervägt att ta fram en övergripande uppförandekod? Om ej, vad är bakgrunden till detta?

Vad svarade vd:

Vd svarade att de har övervägt detta men inte tagit fram en koncergemensam hållning i frågan om uppförandekod och hållbarhetspolicy. Han menar att hållbarhet är inbyggt i deras produkter.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om varför företaget inte kommenterade att resultatet, justerat för tillväxten, har gått ner? Vd svarar att detta inte stämmer.

Det föreslogs även ett incitamentssystem för chefer.  Folksam röstade mot förslaget på grund av att vi i analysen kommit fram till att  det är en generös tilldelning utan information om någon form av trösklar och prestationskrav. Detta samt den stora friheten för styrelsen att ta beslut gällande dessa delar är oklarheter som uppväger styrkorna som finns kring förslaget. Förslaget röstades ner eftersom det inte fick tillräckligt med stöd från de röstberättigade aktieägarna.

Övrigt: 40 personer på plats!

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Styrelsen i #arcam får i hemläxa att ta kontakt med utlänningarna för att förankra aktiebonusen av Herr Ek
Förslaget röstas ner verkar det som. Vi har redan passerat 10 % och då är det kört Sorry #arcam gå hem och gör om och gör rätt