Dags att dra upp byxorna Stora Enso

På ett möte i höstas med investerare sa Stora Ensos vd att de “hade ertappats med byxorna nere”.

Vad handlar problemen om?

Stora Enso har upprepade gånger kritiserats för inblandning i brott mot mänskliga rättigheter under de senaste åren. I mars 2014 rapporterade TV4 Kalla fakta att Stora Ensos delägda dotterbolag i Pakistan, Bulleh Shah Packaging, är kopplat till barnarbete. Det samägda bolaget sades att köpa returpapper från vissa underleverantörer som anställer barn att hämta det vid dpåer. Bulleh Shah Packaging är också köper även vetestån, som används som råvara i produktionen. Barnarbete förekommer ofta inom jordbruket i Pakistan.

Efter att först ha varit ovilliga att inse sitt ansvar har Stora Enso medgett  att barnarbete förekommer i dess leverantörsnätverk. De har efter detta vidtagit en rad åtgärder. Dessa har främst gått ut påatt åtgärda de akuta problemen hos underleverantörerna.  Hittills har de dock misslyckats med att ta itu med grundorsakerna till barnarbete i sin leverantörskedja.  

Vad har Stora Enso gjort?

  • På global nivå har de genomfört en Human Rights Risk Assessment.   Stora Ensos VD kommer formellt lägga fram sina slutsatser till investerare vid ett möte i februari 2015. I anslutning till detta ska även handlingsplaner utvecklas under 2015.
  • De har inrättat en styrelsekommitté för hållbarhet.
  • En vice vd. som rapporterar direkt till VD KarlHenrik Sundström, ansvarar för hållbarhet på globalnivå,
  • Företags hållbarhetsarbete finns  nu en egen funktion och är inte längre en del av kommunikationen.  Företaget beskriver detta som “Miljö och Effektivitet, Människor och etik, skogar och markanvändning.”
  • Varje affärsområde vid har också sin egen chef för hållbarhet.
  • I Pakistan genomförs en analys av alla leverantörer i syfte att ta fram enskilda åtgärdsplaner.
  • Hela programmet med att utbilda leverantörer, formalisera avtal och revision övervakas av Världsbanksgruppens Multilateral Investment (MIGA).
  • En skola har startats för barn som arbetat vid soptipparna.
  • Stora Enso överlägger med ILO för att finna lösningar på barnarbete inom jordbruket i Pakistan.  I detta samanhang är också Rädda Barnen Pakistan inblandade.

Vad vill vi att Stora Enso ska göra?

Vi vill via vår sammarbetspartner GES och andra större investerare uppmana Stora Enso att ansluta sig till FN initiativet “UN Global Compacts Board Programme”.

Folksam och KPA Pension vill att Stora Enso ska delta aktivt i arbetet med att bekämpa barnarbete inom jordbruket och på soptippar samt säkerställa  att drabbade barn får möjlighet till skolgång.

Vi vill  att de kartlägger barnarbete längre ner i leverantörs och produktionsledet. Utan denna kartläggning är det inte möjligt att bedöma om SE:s insatser är tillräckliga eller ens ändamålsenliga för att leva upp till SE:s egen uppförandekod.

Vi ställer krav på att skolprojektet organiseras för att kunna bli stabilt. Vi förespråkar ett samarbete med NGO:s med kunskaper och erfarenhet av liknande verksamhet i Pakistan.

Vi vill att Stora Enso ska vara öppna med den granskning som görs av Världsbanken.

Det håller inte att skjuta ifrån sig ansvaret genom att säga  att det yttersta ansvaret ligger hos den direkta leverantören och att de att bistå familjerna.  Stora Enso är via sitt dotterbolag ansvarig.

Det är med andra ord dags att dra upp byxorna nu Stora Enso!