Rapport från årsstämma i Sandvik

Av Eva Axelsson.

Bolag: Sandvik

Var: Göranssons Arena, Sandviken

När: 13 maj

Vad beslutades: Vanliga frågorna om styrelse och arvoden etc samt ansvarsfrihet beviljades enligt revisor KPMGs rekommendation. Värt att notera att ett nytt incitamentsprogram antogs.

Vad sa vd i sitt anförande: VD Olof Faxander berättade om vilka förändringar som företaget har varit igenom sedan han tillträdde 2011. Sandvik har samlats och ska nu fokusera i en bransch med tuff konkurrens. Aktien har inte gått bra sista tiden så mycket fokus låg på att inge förtroende och berätta om hur företag är redo för en vändande konjunktur. Samtidigt kommer då Sandvik vara tvungen att ge sig in på nya marknader där BNP tillväxten förväntas vara störst m a o Asien med länder som Kina och Indien. Tyvärr nämnde varken VD, eller styrelseordförande hållbarhet en enda gång i sina anföranden, inte heller omskrivet i andra värderingar.

Vad frågade KPA Pension: För två år sedan var Folksam och KPA Pension här och frågade om hållbarhet och dess betydelse för företagets framgång. Vi tycker att ni gör ett bra arbete och inte minst ser vi det genom att ni är inkluderade i ett antal hållbarhetsindex. Vi tycker att det är bra att ni under året anslutit er till FN:s Global Compact och stärkt organisationen på koncernnivå vad gäller hållbarhet. Men, många av frågorna är komplexa, inte minst vad gäller mänskliga rättigheter i leverantörs och även kundled. I en bransch med tuff konkurrens och med påföljande verksamhet på nya marknader blir det ytterligare aktuellt. Jag skulle därför vilja be VD berätta mer om hållbara affärer d v s hur ni 1) ser på er roll i värdekedjan, 2) hur ni arbetar för att hantera affärsrisker kopplade till mänskliga rättigheter och 3) om det finns en finansiell upp- eller nersida i det arbetet?

Vad svarade vd: Sandvik finns i många svåra länder. Företaget för en ständig dialog med kunder och leverantörer om hållbarhet. Genom att arbeta med leverantörsrevisioner, utbildningar m m bidrar Sandvik till att utveckla samhällen där vi verkar. ”Jag kan bara se en finansiell uppsida”.

Övriga frågor: Tunt med kvinnor i ledning och styrelse, inte en enda i valberedningen. En privat aktieägare ställde frågor om hur Sandvik kan försvara sina affärer med olja och gas sektorn med anledning av miljön. Svaret undvek klimatproblematiken och fokuserade med på att det är ett tryggt område vad gäller den tekniska delen.