Rapport från årsstämma i MTG

Var: Rival Stockholm 

När: tisdagen den 13:e maj 2014

Hur många: 112 närvarande i lokalen

Vad beslutades: vanliga göromål.

Vad sa ordförande: talade om året som gått, hur styrelsen har träffats. Ordförande refererar hela tiden till styrelsen som ”your board of directors”.

Vad sa vd: Jörgen Madsen Lindemann: han pratade väldigt mycket om hur man maximerar exponeringen i olika kanaler när det gäller MTG:s kärnverksamhet, dvs film och tv-serier. Talade en hel del om hållbarhet, men mest i punktform, dvs vilka policies och styrsystem som de har på plats. Berättade bland annat om seminariet ”Women in tech” som samlade över 400 deltagande kvinnor.

Vad frågade Folksam: hur MTG arbetar med att förebygga korruption i den egna verksamheten, vilka policies finns, hur utbildas de anställda och hur kan anställda larma.

Vad svarade vd: att MTG har en antikorruptions policy som gäller i alla länder. Alla gåvor som värderas högre än 30 euro ska rapporteras. Det råder en nolltolerans mot korruption och detta utbildas alla i. De som är verksamma i länder eller affärsområden med förhöjd korruptionsrisk får ytterligare utbildning och träning. Det finns en whistleblowerfunktion som går att använda anonymt.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade bland annat om MTG via sitt ryska bolag CTC har upplevt att ryska myndigheter försöker censurera program som sänds. Vd tydlig med att inte låta ryska myndigheter bestämma vad de sänder. Även frågor om OS-satsningarna (som vi stämmodeltagare fick se- och höra mycket om gick ihop, och så frågor om saknade radioprogram, om ”pilotskolan” för styrelseledamöter (att de ska äga aktier i bolaget de är verksamma i).

Tweets från stämman och @etikkatten:

@Etikkatten: Vd Madsen Lindemann tar plats vid talarstolen, kavlar upp skjortärmarna och kör ett anförande på engelska #mtg

@Etikkatten: Ca 40 flaggor vid scenens kant, dansk vd och engelsk ordförande accentuerar #mtg internationella prägel.

@Etikkatten: Vd går igenom en films, och tv-series, livslängd och hur man maximerar exponeringen via olika kanaler. #mtg