Rapport från årsstämma i Kinnevik

kinnevik 5

Det utökade presidiet får besök under frågestunden på Kinneviks stämma

Var: Rival, Stockholm. 

När: måndagen den 12 maj 2014

Hur många närvarande: 315 personer närvarande. Företrädde 886 aktieägare.

Vad beslutades: vanliga göromål. Det klubbades även igenom incitamentsprogram för anställda.

Vad sa ordförande Cristina Stenbeck. Talade på engelska om året som gått. Kinnevik levererar på sina långsiktiga mål och är Europas ledande investerare i online i år. Konkurrensen är sylvass och ”Kinnevik competes in a land of giants”.

Vad sa tidigare vd Mia Brunell Livfors: hon kallades upp på scenen och tackades där med en applåd. Berättade om sina 22 år på kinnevik varav 8 som vd.

Vad sa nya vd:n Lorenzo Grabau: han är ny på posten men inte i bolaget. Har just tillbringat 12 timmar på Skansen och Junibacken med fru och familj för att lära sig hur man är som svensk. Gjorde en genomgång av året som gått och vad som ligger i framtiden. Tyvärr ingenting om hållbarhet i detta halvtimmeslånga anförande.

Vad frågade Folksam: om Kinneviks inflytande i hållbarhetsfrågor i portföljbolagen. Vilka instruktioner ger de, hur följer de upp dessa instruktioner och vilka hållbarhetsutmaningar står portföljbolagen inför?

Vad svarade vd: Mia Brunell Livfors hade tagit plats på podiet under denna punkt och svarade i Grabaus ställe då hon “varit här längre och jobbar med cr-frågorna”. Kinnevik påverkar bolagen genom att de sitter med i de CR-kommittéer som finns i bolagen. Det finns policies och riktlinjer för de bolagen att följa. Det finns en medvetenhet om att det finns risker på merging markets.

Övriga frågor: Aktiespararna: berömde bolaget och undrade om framtiden. Vd svarade länge och utförligt på denna och flera andra frågor. Alla verkade mycket nöjda med de svar de fick av vd.

Övrigt: aktieägare har tidigare lämnat in fyrdelat aktieägarförslag. Dessa drogs tillbaka före stämman och aktieägaren uteblev. I övrigt en rätt munter tillställning med en air av internationellt företag mycket beroende på den internationella styrelsen och bolagsledningen. Ja, och de 80 standarerna representerade de marknader där Kinnevik har verksamhet.

Tweets från stämman och @etikkatten

@Etikkatten: Redan rätt mkt folk på plats som ägnar sig åt det som folk gärna gör 9:30 en måndag; köar och väntar #kinnevik

@Etikkatten: Nästa generationen Stenbeck är här.Hittills verkar målande av prinsessbilder locka mest men om några år kanske hon leder en stämma #kinnevik

@Etikkatten: Nya vd:n Grabau “har tillbringat 12 timmar på Skansen och Junibacken med fru och familj för att lära sig hur man är som svensk” #kinnevik

@Etikkatten: Alla rörande överens om att nya vd:n svarade bra på @aktiespararna och övrigas frågor. #kinnevik

Kinnevik 1Nye vd:n Lorenzo Grabau intervjuas av TV4 och blir samtidigt fotad av två damer. Kanske känner igen Lorenzo från hans tidigare karriär när han spelar mot Nicole Kidman…