Rapport från årsstämma i SOBI, Swedish Orphan Biovitrum

 SOBI

Bolag: SOBI, Swedish Orphan Biovitrum

När: 8 maj

Var: IVA, Grev Turegatan, Stockholm

Antal närvarande: ca 50 personer

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Förslag om inrättandet av ett långsiktigt incitamentsprogram röstades igenom.

Vad sa vd: Berättade om företaget och vart de står idag.
Har varit ett händelserikt år. Flyttades till Large Cap på OMX. Ingick flera samarbetsavtal.

Företaget tar över ansvaret för Orfadin i Nordamerika. Kommer vara först med att lansera långtidsverkande hemofiliprodukter.
Berättade om SOBIs forskningsportfölj.
Strategiska prioriteringar på kort sikt är att fokusera på tillväxt inom nyckelterapiområden med hållbart positivt kassaflöde från kärnverksamheten. På medellång sikt är det investeringar för att säkerställa framgångsrik kommersialisering av företagets utvecklingsprogram i sen klinisk fas. Prioritering på lång sikt är organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv inom nyckelterapiområden.

Vad frågade Folksam: Kan vd berätta lite mer om vilka krav ni ställer på era leverantörer, hur ni mäter och följer upp dessa och om det är några leverantörer som ni har avbrutit ert samarbete med för att de inte kan leva upp till era krav.

Vad svarade vd:
Sobi köper in material, varor och tjänster från mer än 1 000 olika leverantörer. Sobisträvar efter att tillämpa konsekventa regler för alla leverantörer utifrån Sobi Code of Conduct and Ethics. Koden har funnits sedan 2013. De har inte kommit så långt att leverantörer skriver under den men har det som mål. Har riktlinjer för nya leverantörer.

Sobis inköp görs inom främst två kategorier, de som styrs av internationella och nationella regulatoriska myndighetskrav och standarder och de som är av allmän natur som för alla företag oavsett bransch. Inköp i den första kategorin görs efter noggranna utvärderingar enligt Sobis egna styrande dokument och rutiner och därefter kontinuerliga utvärderingar. I den andra kategorin upphandlar Sobi till bästa villkor och balanserar pris med kvalitet och hänsyn till den aktuella branschens ansvarsnormer.