Rapport från årsstämma i Meda

Var: Medas lokaler, Solna

När: 8 maj 2014

Antal närvarande: ryktades om 250 personer, vilket var väldigt många i förhållande till lokalen

Vad beslutades: vanliga göromål, införande och finansiering av incitamentsprogram samt presentation, nyval och avtackning av styrelseledamöter.

Vad sa vd: den nya tyska vd:n talade i 45 minuter och gick igenom hela Medas verksamhet och portfölj. Ett långt men väldigt entusiastiskt och peppande introduktionsanförande. Berörde hållbarhet i inledningen av anförandet och rankade det som trea i priograd efter att först tjäna pengar, och i andra hand vara ett ställe där man vill jobba. Meda måste vara en “fair partner” som man vill göra business med. Meda måste också följa sina åtaganden mot omvärlden, och mot Global Compact. 

Vad frågade Folksam: om Medas arbete mot korruption. Vilka system finns på plats, hur följs de upp. Hur kan anställda larma om något händer.

Vad svarade Meda: frågan bollades till hållbarhetsansvariga tillika produktionsdirektör som svarade i vd:s ställe.
Grunden utgörs av Medas etiska regler. En ny av dessa regler kom under 2013 och där har man utvecklat avsnittet om korruption. Det finns sedan dess en förstärkt implementering i organisationen och kräver att de anställda inte bara får den till sig utan också förstår och skriver under. Reglerna innefattar ett whistleblowersystem som gör det möjligt för de anställda, och övriga, att larma. Meda tittar aktivt på korruptionsfrågan i länder de går in i och även de länder där det finns förhöjd risk. Trots dessa två fokusområden lovar man att man fortfarande håller koll på övriga marknader också.

Övriga frågor: AP1 ställde en uppföljningsfråga om korruption och bevisbördan numera ligger på bolagen. Investerare vill därför ha bättre info om vad man egentligen gör. Aktiespararna, som inledde frågestunden, frågade artigt på engelska och en privat aktieägare ville veta mer om vad som egentligen föregick när representanter från Meda träffade Mylan som lagt två bud på Meda.

Övrigt: det var uppsluppen avslutning på stämman beroende på avtackning av tidigare vd och sedan även ordföranden. Före det hann stämman rösta igenom ett incitamentsprogram som är nytt för Meda och som förklarades såväl i tal som i skrift.

Tweets från @etikkatten. Samtliga från vd:s anförande:

 

Vd går upp i falsett när han talar om vikten av att både skörda och förvärva #meda

Med tanke på det enorma blomsterhav som omger vd vid talarstolen kan man tro att han snart går runt och kränger medicin i lokalen #meda

Om du är allergisk året runt men använder #meda produkt så kommer du att få 26 allergifria dagar.