Rapport från årsstämma i Industrivärden

Bolag: Industrivärden

Var: Grand Hotel, Stockholm

När: 6 maj 2014

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. En aktieägare protesterade mot den föreslagna stämmoordföranden som han ansåg saknade rätt juridisk kompetens. Aktiespararna gick dock i försvar och stämman röstade för förslaget.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd kritiserade föreslagna nya regler kring styrelsers sammansättning liksom Finansinspektionens möjlighet att bötfälla enskilda ledamöter. Han sade sig vara nöjd med hur regeringen lyssnat på dem och agerat därefter.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Han kritiserade den politiska debatten som han ansåg mest handlade om lagar och regleringar och inte om möjligheter. Martin-Löf försvarade även den svenska ägarmodellen liksom de höjda arvodena i ett par av Industrivärdens portföljbolag. Vidare ansåg han att kvotering är en oacceptabel inskränkning av äganderätten och att det är en naturlig process att fler kvinnor tar plats i styrelserna.

Vad frågade Folksam: Varför Industrivärden inte skrivit under FN:s Global Compact.

Vad svarade vd: 

Vi verkar för hållbarhetsfrågorna i våra innehav och samtliga bolag ligger långt fram. Global Compact är viktigt men vi har 30 anställda och ser det som viktigare att att våra bolag är med, vilket de är. Att skriva under för oss skulle vara mer av en symbolhandling än något annat.

Övriga frågor: Samma aktieägare som hade synpunkter på stämmans ordförande hade lagt ett antal egna förslag till stämman. Samtliga röstades ned. I övrigt ställdes några frågor från Aktiespararna och från några enstaka aktieägare.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

 Han varnar även för att utländska ägare ska fly om kvotering införs. Har det hänt i andra länder undrar katten tyst. #industrivärden

“När vi alla gråter av lycka över utdelningen så får vi näsdukar från sca här!”, skojar vd i #industrivärden

 Vd talade väldigt långt, så långt att katten började gäspa o aktiespararna viskade “det var lite väl långt tycker jag” #Industrivärden

/Emilie Westholm