Rapport från årsstämma i Assa Abloy

assa

Assa Abloys vd på scen och revisorerna på första raden.

Bolag: Assa Abloy

Var: Moderna Museet, Stockholm

När: 7 maj 2014

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Han inledde med tillbakablick 20 år då Assa och Abloy slog sig samman, därefter hur han som ny vd fick ta över Svanbergs över 100 uppköpta bolag och fortsatte med att köpa upp ytterligare över 100. Idag innehåller nära hälften av all låsförsäljning någon typ av elektronik, en stor förändring mot tidigare.

Vad frågade Folksam: Assa Abloy har en tydlig anti-korruptionspolicy och frågan handlade om hur den implementeras och följs upp.

Vad svarade vd: 

Vi har ett utbildningsprogram för 6 000 relevanta anställda som arbetar med koppling mot kund eller som kan vara utsatta på annat sätt. Vi mäter att utbildningen sker och även alla nyanställda ska genomgå denna. Vi mäter även i efterhand med enkäter till alla som varit med. Dessutom har vi olika träningssammanhang med case. Medarbetare över en viss nivå får regelbundet skriva under på att det inte förekommer korruption. Nyligen informerade vi våra partners om att vi har nolltolerans. I ett par fall har vi fått kliva av affärer och detsamma gäller uppköp. Vi har i stort sett avstått från affärer i Ryssland eftersom det är så pass orena affärer i det landet. Där har vi endast Abloy med egna anställda.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

 Forbes placerade #assaabloy högre än Apple på listan över världens mest innovativa bolag. Vd mkt stolt!

Åhå! #assaabloy har nu tagit fram hållbara produkter. Dörrarna finns med i LEED o gröna byggnader. Kul!

Innan stämman bjuds det på spejsig corporate-film #assaabloy

/Emilie Westholm