Rapport från årsstämma i Boliden

Bild från guldtackadisplay

Istället för den obligatoriska bilden på plenum får ni den för Boliden obligatoriska bilden på förevisning av guldtacka

När: 6 maj 2014

Hur många: Ca 203 pers på plats

Var: Folkets hus, Boliden

Vad beslutades: vanliga göromål

Vad sa ordförande Anders Ullberg: Berättade inledningsvis om bolagets verksamhet på olika orter. Även berättelse om hur och när styrelsen möts och arbetat under året. Bl.a. fick vi lära oss att styrelsen varje månad får en skriftlig redogörelse av vd om affärsläge, verksamhet samt ekonomisk utveckling. Berättade att styrelsen sammmanträtt sex gånger under året och att det får en speciell dragning om miljö en gång om året och en om CSR ytterligare en gång.

Vad sa vd Lennart Evrell: talade i cirka en halvtimme och väldigt mycket om verksamheten vid de olika verken och brotten. Vd berörde jämställdhet och att miljö är viktigt men inte så mycket hållbarhetstankar än så.

Vad frågade Folksam: om hur Boliden arbetar för att förebygga korruption. Vilka policies har de, hur utbildar de anställda, hur kan de anställda larma om oegentligheter.

Vad svarade vd: frågan går in under allmän hållbarhetsfråga om miljö och säkerhet etc. Övergripande för dessa är att gör man fel kostar det mycket. Boliden följer internationell lagstiftning och har egna regler som utvecklar dessa. 150 chefer har genomgått antikorruptionsutbildning och samtliga anställda har genomgått en webbutbildning i ämnet. Det råder nolltolerans mot korruption och den anställde som vill anmäla en fråga gör det till chefsjuristen

Övriga frågor: några spontana frågor mot slutet av stämman, bland annat varför de fackliga representanterna inte får ersättning för att sitta i styrelsen.

Övrigt: stämman hölls i den norrländska orten Boliden som ligger ca 45 minuter från Skellefteås flygplats. Istället för att “bara” köra oss till stämmolokalen så bussades vi runt på en dryg timmes rundtur över tre stopp i bolagets område och verksamhetslokaler. Ett initiativ som inte bara får institutionella ägare att bättre förstå verksamheten utan även bidrog till att vi lär känna de anställda bättre. Boliden gör medvetet stämman till en stor, lokal, händelse och låter därmed många av de anställda och de som äger aktier i bolaget mötas. Ett grepp som fler börsbolag skulle kunna göra.

Tweets från @etikkatten:

Vd blev så peppad av kattens fråga om korruption att han svarade om hela #boliden hållbarhetsarbete

Vd visar system som gör att hela stämman live kan se samma som alla tekniker gör i Aitikgruvans alla system. #boliden

Vd vill att aktieägare ska vara med o dela på uppgång, o nedgång. Utd baseras på nettovinst o olycksfallsfrekvens #boliden

Valberedningens ordf byts ut. Stämmans och #bolidens ordf säger att det finns en enkel väg tillbaka – köp mer aktier.