Rapport från årsstämma i Precise Biometrics

Bild från Precise stämma 

Var: bolagets lokaler i Lund

När: 29 april 2014, dagen före lundastudenternas nationaldag

Hur många: 16 aktieägare och tiotalet gäster

Vad beslutades: vanliga göromål. Incitamentsprogram för anställda.

Vad sa ordförande: inte mer än det som ålåg henne i egenskap av ordförande på årsstämman.

Vad sa vd: han talade i cirka 20 minuter om bolagets verksamhet och året som gått. Vd är interim-vd sedan november. Återstår att se vem som kliver in som ordinarie.

Vad frågade Folksam: om vilka hållbarhetsrisker bolaget har identifierat och hur de hanterar dem. Även om de kan tänka sig att skriva under och följa Global Compact

Vad svarade vd: vi har ganska omfattande guidelines i linje med Global Compact, ILO etc. Skriver in dessa i avtal med partners. Vardagen, hur vi reser och beter oss, är också viktigt och vi försöker hålla en medvetenhet kring dessa frågor. Ett undertecknande av Global Compact ska tas under övervägande. Bolaget är ett ganska litet bolag men vi ser detta som en viktigt punkt.

Övriga frågor: räknade till 45 frågor under stämmans olika punkter. Detta från en samlad publik om 16 aktieägare.

Övrigt: devisen “folkligt, festligt, fullsatt” kanske må gälla på den årsstämma som hölls samtidigt på Stockholmsmässan. Här var vi något färre på plats. Folksam behandlar dock alla årsstämmor på samma sätt och ställde även vid denna frågor inom hållbarhet.

Tweets från @etikkatten:

Inte så mycket folk på plats men flera bra o raka frågor från publiken. Vi sitter i bolagets kök vilket bidrar t familjär stämning #precise

Ordf är danska och tystnaden som uppstår när det inväntas ett jakande besked tyder på att det inte är bara är Katten som har svårt #precise

Stämmans sekreterare får nu förklara incitamentsprogrammets uppbyggnad då aktieägare varken förstår uppbyggnaden el ordf danska…#precise