Rapport från årsstämma i H&M

 

HM2

 

Bolag: H&M

Var: Stockholmsmässan i Älvsjö

När: 29 april

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd talade om butiksöppningar och modevisningar som han också visade filmer ifrån. Onlineförsäljningen som påbörjats i USA var överraskande bra, likaså den i Frankrike. Han nämnde de fantastiska medarbetarna vid flera tillfällen. Persson talade också om H&M:s hållbarhetsarbete, rättvisa levnadslöner och strategier framöver. Alla butiker samlar in gamla H&M-plagg som sedan återvinns, målet är att sluta kretsloppet och helt använda hållbara material.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Egentligen speglade hans anförande vd:s på många sätt, med några tillägg om valberedningens arbete.

Vad frågade Folksam: Om Burma som H&M tidigare haft policy att inte handla ifrån men där de nu startat produktion med hjälp av ett antal kinesiska leverantörer. Hur har H&M resonerat kring detta och hur säkerställs att mänskliga rättigheter inte kränks?

Vad svarade vd:

“Det stämmer att vi påbörjat produktion i liten skala. Innan vi går in i ett nytt land så görs en riskanalys över affärsrisker och hållbarhetsrisker. Vi har haft kontakt med bland annat svenska Burmakommittén, ILO, Näringslivets Internationella Råd och alla är eniga om att det är bra för landet att vi kommer dit och att det driver landet åt rätt håll. Produktionen sker i dagsläget i liten skala i tre fabriker av tre leverantörer ägda av kineser vi känner sedan tidigare. De känner väl till våra krav och har levt upp till dem, så vi känner oss trygga med det.”

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor om onlinehandel, ansåg att hållbarhetsrapporten borde vara obligatorisk läsning för alla aktieägare och så undrade de om minimilöner. Många övriga frågor rörde hållbarhet på olika sätt, löner, återvinning, pappersförbackningar och fabrikers säkerhet i Bangladesh.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

“Stämmans ordf Unger inleder m skämt. “Vi har lämnat vintern o svårmodet för vårmodet”. Mkt uppskattat! #hm”

 “O så en fråga om #hm foundation som nån vill höra mer om. Vi är alltså på punkten om valberedningen så lite oväntat detta”

 “På frågan om överdådig representation svarar ordf Persson “tyvärr inte, vi får se över den frågan” o möts av skratt #hm”
 
Nordic Engagement Cooperation på H&Ms årsstämma. Från vänster Annie från norska KLP, Anna från finska Ilmarinen och Emilie från Folksam.

Nordic Engagement Cooperation på H&Ms årsstämma. Från vänster Annie från norska KLP, Anna från finska Ilmarinen och Emilie från Folksam.

/Emilie Westholm