Rapport från årsstämma i Axis

Axis

Var: Scandic Star, Lund

När: måndagen 28:e april 2014

Hur många: cirka 150 anmälda. Stor konkurrens från AlfaLaval som hade stämma samtidigt

Vad beslutades: vanliga göromål samt det för aktieägarna positiva om aktieutdelning med 2,50 kr per aktie samt 3 kr i extra aktieutdelning.

Vad sa vd i sitt anförande: pratade om året som gått och talade främst om  fyra områden – Axis är rankade etta i de branscher de är verksamma, det är en bra takt i innovation och rekrytering, de investerar i långsiktig tillväxt och

Hur mycket handlade om hållbarhet: vd berättade att hållbarhet är integrerat i verksamheten, att de rapporterar om det sedan 2010 och att de nu har fokus och jobbar mycket med antikorruption. Detta har lett fram till ett tillägg i avtalen med partners. Vidare har alla medarbetare genomgått en utbildning i antikorruption.

Vad frågade Folksam: om Axis uppföljning av hållbarhetsarbete med deras leverantörer; vilka är utmaningarna, hur sker uppföljning och vad händer med de som inte klarar Axis krav?

Vad svarade vd: vid ett första besök hos leverantörer medvetandegör Axis dem om vilken påverkan de har. Att det är rätt lätt för dem att mäta och visa på vilken påverkan som finns. Axis upplever inte att det finns något motstånd mot detta hos leverantörerna. Vid återbesök – är det viktigt att det som Axis en gång godkänt inte ska glida iväg. De kan idag se tendenser till att bolag som nått en god nivå inledningsvis kan glida iväg när det gäller till exempel skyddsutrustning. Axis har exempel på där de uppnått förändring och förbättring hos leverantör, vilket de vill. Det finns också exempel på när de behövt lämna en leverantör. Oftast räcker det dock med att hota om att lämna.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om Axis sneglar på andra industrier än där de finns idag, Robur frågade om konkurrenssituationen inom småkameranischen och enskild aktieägare gladde sig åt att Axis är marknadsledande men undrade hur Axis tacklar utmaningarna från Kina.

Tweets från stämman:

“Ljud, foto- och filmförbud klubbas igenom. Något oklart varför denna punkt är så viktig. Följer den med av gammal vana månne?”

“Nu får revisorn berätta vad de, och Axis, gjort det senaste året. Berättar om fokusområden. Bl.a. aktiv intern kontroll”. 

“Revisorerna besöker varje år Axis i USA. Och även de andra länder där Axis har verksamhet.”