Rapport från årsstämma i JM

jm

En suddig bild som speglar fotografens darriga händer efter att ha varit nära att komma för sent till stämman.

Bolag: JM

Var: JM:s lokaler i Solna

När: 24 april

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd höll ett relativt långt anförande som piggades upp ordentligt med diverse filmvisningar. Det hela speglade hur årsredovisningen för 2013 lagts upp, med integrerad hållbarhetsredovisning. Vd talade mycket om hållbarhetsfrågor men också om ökade intäkter, visioner om den hållbara staden som bolaget vill vara med att bygga och så en del om cykelpendling i Köpenhamn.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande beskrev ex att kapitalfrågor var viktiga liksom ledarförsörjningsfrågor inför framtiden.

Vad frågade Folksam: 

“Det senaste året har JM infört ett nytt system för hållbarhetsvärdering av leverantörer. Liksom tidigare ingår miljö, men nu även områden som arbetsförhållanden, korruption och hälsa och säkerhet. JM har även tagit fram ett program för revision av leverantörerna, på plats i fabrikerna. Jag undrar om vd kan berätta mer om det här arbetet? Hur många leverantörer revideras och vilka konsekvenser har och kan dessa revisioner få?”

Vad svarade vd:

“Vi skickar ut en webbenkät till 1000 av de leverantörer vi har ramavtal med, sedan har vi ytterligare kontakt med ett 20-tal. Därefter gör vi revisioner på plats hos 2-4 stycken, förra året var det i Italien och på Taiwan. Det är en extern granskare som gör besöken, Ethos International. Leverantörerna får en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen och kan de inte visa att de gör det så kan vi avsluta avtalen. I Italien visade revisionen att våra krav följs. På Taiwan behöver vi komma tillbaka. För två år sedan var vi nog de första i Europa att besöka en kakel- och klinkerfabrik som levererar till en av våra leverantörer. De skulle återkomma men gjorde aldrig det. Det var problem med barnarbete och arbetsmiljö. De valdes bort från vår leverantör efter det. På det sättet arbetar vi.”

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor om bland annat bostadsbubbla och en aktieägare undrade om mobiltäckningen var bra eller dålig i JM:s lägenheter. Vd kunde inte svara då han inte kände till det men en annan anställd kommenterade att det i vissa hus fanns problem.

Övrigt: Trafikolycka vid Norrtull höll på att ställa till det inte bara för Folksams representant denna dag. Men med knappa tio minuters marginal till stämmans öppnande gick det slutligen bra.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

“Där blev katten vald till justerare vid dagens stämma i #jm Alltså en himla massa extra tur att hon lyckades komma fram i tid!”

“Vd visar bild på hus som ska byggas på Täby galopp o aktieägare bakom mig säger högt “fy fan!” Känslig fråga det där #jm”

“30 % kvinnor i #jm varav 30% är chefer. Vd säger att jämställdhet är viktigt”

/Emilie Westholm