Rapport från årsstämman Intrum Justitia

intrum

Bolag: Intrum Justitia

När: 23 april 2014

Var: Summit, Grev Turegatan, Stockholm

Antal närvarande: ca 40 personer

Vad beslutades: vanliga göromål. Samt höjning av arvode till styrelseledamöter- och ordförande.

Vad sa vd: Q1 ökade vinsten per aktie med 21 %. Omsättning med 15%. Glada för utfallet. Inkasserbarheten i europa är stabil. God utbytsida men tuff konkurrens idag. Intrum Justitia finns idag i 20 länder och är marknadsledare i hälften av dem. Företagets mission är att vara en katalysator för en sund ekonomi. Det inkluderar krediter, men de ska hanteras varsamt.
Sustainability är ett viktigt begrepp idag och har i en skrift försökt beskriva hur Intrum Justitia bidrar till ett bättre Europa.
Har jobbat mycket med företagets värderingar sedan 2007.

Vad frågade Folksam: Det senaste året har korruption aktualiserats av flera anledningar. Exempelvis genom den nya svenska mutlagstiftning förra året och den engelska UK Bribery Act. Jag undrar om VD kan berätta hur Intrum Justitia har hanterat den nya lagstiftningen och hur ni arbetar mot korruption?

Vad svarade vd:
Intrum Justitia har tagit hänsyn till lagstiftningen även UK bribery Act. Företaget har en hotlinefunktion, en extern struktur där var och kan göra anmälningar via web eller ringa in, kan vara anonym om man önskar.  Årlig undersökning genomförs för att se om medarbetarna har läst företags code of conduct och förstått innehållet.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om Intrum Justitia märkt  av någon reaktion på lisbytet i början av året.

Övrigt: utdelning på 5,75kr per aktie.