Nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering för stora företag

flag_yellow_lowDen 17 april antogs ett nytt direktiv av EU som kommer att kräva de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av sin årliga finansiella rapportering.

Direktivet antogs av Europaparlamentet med stor majoritet och det gäller för börsnoterade företag med fler än 500 anställda . De måste ta itu med “policies, risks and results” i förhållande till “social, environmental and human rights impact, diversity and anti-corruption policies” i sina årsredovisningar .

2.500 företag producerar idag frivilligt hållbarhetsredovisningar 2017 när direktivet börjar gälla kommer antalet att stiga till nästan 7.000. De ska rapportera om:

• Miljöarbetet, personalrelaterade sociala frågor, mänskliga rättigheter, anti – korruption och mutor.

• Affärsmodellens förhållande till utfall och risker samt vilka policys och regler man har beträffande hållbarhetsfrågor samt beskriva vilken mångfaldspolicy man har för ledning och chefer.

Små företag är undantagna men det rör ändå många sådana eftersom de stora företagen måste rapportera om sina leverantörskedjor.

Företagen uppmuntras att använda standardiserade , erkänt ramverk , såsom Global Reporting Initiatives ( GRI ) riktlinjer för hållbarhetsredovisning och FN: s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, Global Compact.

Vägen fram till detta direktiv har varit lång. Redan 1999 föreslog Richard Howitt, European Parliament Rapporteur on Corporate Social Responsibility att någon form av reglering skulle införas.

Detta direktiv är välkommet för alla som arbetar med att stävja miljöförstöring och missbruk av arbetstagarnas rättigheter på hemmaplan och utomlands. Öppenhet är det bästa sättet att förändra affärsbeteende . Denna europeiska lag kommer att kanske inte att kunna förhindra företagsskandaler men det är ett viktigt steg i övergången till ett hållbart samhälle med en mer koldioxidsnål ekonomi.

Internationellt sett så rapporterar idag världens 250 största företag producerar årliga hållbarhetsrapporter. Folksam producerar sitt hållbarhetsarbete årligen. Den kan läsas här.