Rapport från årsstämman i Ica Gruppen

Bolag: Ica Gruppen

När: 11 april

Var: Friends Arena

Antal närvarande: ca 350 personer

Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor. Utdelning om 8,00 kr per stamaktie för räkenskapsåret 2013. Samtliga tio styrelseledamöter omvaldes liksom ordförande.

Vad sa ordförande: Ica Gruppen bildades 2013 och är stolt över att ha fått vara med på denna resa. Tacksam för förtroendet från aktieägare och investerare. Gruppen har en stark finansiell och position idag. Ett händelserikt år där värdet av bolaget har utvecklats med 80 %. Noteringen har varit helt rätt har nu samma förutsättningar som konkurrenterna. Kärnan i verksamheten är dagligvaruhandeln och ska så förbli. Fastighet, bank och non-food ska vara stödjande men också utvecklas. Entreprenörskap, engagemang och enkelhet ska fortsatt vara det som ska bidra till Ica gruppens framgång.

Vad sa vd: Den stora händelsen 2013 var Ica Gruppens bildande samt notering på börsens largecap den 27 maj. Är en av de ledande detaljhandelföretagen i norden. 2400 butiker totalt i 5 marknader. Andelen egna märkesvaror ökar. Norska konkurrensmyndigheten utförde ett tillfälligt stopp för samarbete med Norgegruppen. En av de vitkigare projekten som kommer lanseras under 2014 är Ica online. Mål att vara marknadens bästa e- handelserbjudande senast 2017.

Omsättningen ökade med 2,3 procent. Har en stark finansiell ställning idag. 2013 var ett bra år, men en stora resa att göra långsiktigt. Utdelning förslag 8 kr per aktie.

Fortsatt utmaning i Norge.

Några av trenderna just nu är ökad efterfrågan av hälsosamma produkter, ökat fokus på svenska produkter. Bekväma och enkla lösningar ökar i efterfrågan. Egna märkesvaror, lågprisaktörerna vinner terräng (speciellt södra europa). E-handel viktig. En av de strategiska teman för 2014 är att vara ledande inom hållbarhet!

Vad frågade Folksam: Det är tydligt att Ica Gruppen har identifierat kopplingen mellan hållbarhet och god affär. Det framgår inte minst när man läser er hållbarhetsredovisning. Men trots att det mesta ser ut att vara bra händer det tyvärr att det sker avsteg från såväl uppförandekoder som lagar. Jag undrar om vd kan berätta lite grand om vilka möjligheter era medarbetare har att rapportera kring detta genom företagets whistleblowerfunktion. Kan de göra det anonymt, var hamnar i så fall dessa frågor och vem ansvarar för dessa frågor i koncernledningen?

Vad svarade vd: Det finns en whitleblower funktion inom Ica Gruppen. Det är en möjlighet för våra anställda att om man ser något som man inte tycker är rätt kan man slå larm på ett anonymt sätt. Det är en funktion som rapporterar till intern revision. Dit kommer samtalen. Funktionen ligger direkt under styrelsen och frikopplad från ledningen. Finns ett väl fungerande whistleblowersystem på plats i Ica Gruppen för att hantera tråkigheter som skulle kunna hända ute i organisationen.

Övriga frågor:

Klagomål på Friends Arenas otillgänglighet gällande kommunikationer. Frågor kring kvalitetsarbetet då ett tiotal återkallelse av varor annonserats, påverkar förtroende. Flera frågor kring situationen i Norge.