Rapport från årsstämma i SEB 2014

SEBBolag:  SEB

Var: Konserthuset, Stockholm

Närvarande:  1184 aktieägare

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor. Jacob Wallenberg avgick som vice ordförande och Marcus Wallenberg står kvar som ordförande.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ordförande underströk att SEB har en stabil finansiell ställning. Han beskrev också de stora kostnader som alla nya regelverk har medfört. Bortåt en miljard.

Vad sa vd i sitt anförande:  Även Vd fokuserade på den finansiella stabiliteten. Kundnöjdhet, relationer och dialog med kunden är centralt för SEB.  En jämförelse gjordes med USA där genomsnittskunden går på banken 27 gånger per år mot endast en gång per år i Sverige

Vad frågade Folksam: SEB har gjort en berömvärd insats för att säkerställa ansvarsfulla inköp och krav på underleverantörer och precis som ni säger i Hållbarhetsredovisningen delar Folksam uppfattningen att detta skapar värde för banken, leverantörer och samhället i stort. Under 2013 utvidgade SEB även kontrollen av underleverantörer och ni säger att den ska utvecklas ytterligare under 2014. Modellen finns beskriven i hållbarhetsredovisningen där en indelning sker i hög, mellan och låg risk. Jag skulle gärna vilja höra hur ni har identifierat de med hög risk ur ett hållbarhetsperspektiv? Hur kommer ni att följa upp och hantera dessa?

Den andra fråga rörde i vilken utsträckning ni använder standardiserade system som ISO 14001 eller EMAS? EMAS (Eco Management and Audit Scheme) är EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning. Om ni gör det hur stor del av bankens verksamhet är certifierat?

Vad svarade vd:  Vd svarade att  underleverantörer som inte motsvarar SEB:s högt ställda krav avvecklas. De ställer extra höga krav på de leverantörer med hög risk och  lägger en hel del kraft på att följa upp dessa.

Svaret på andra frågan  SEB inte är certifierade. VD säger att de är försiktiga med att tala om hur bra de är på hållbarhet.

Övriga frågor: Aktieägare ställde bland annat frågor om jämställdhet kvinnobrist bland de högsta cheferna. Svaret från Vd blev att kvinnor inte söker till de högsta befattningarna men att man sliter med frågan med bland annat mentorprogram och liknande. Flera frågor om kontanthantering, bonussystem i Norge och Aktiespararna kritiserade belöningsprogrammet.

Övrigt: 

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Folksam röstar FÖR styrelsens förslag till aktiesparprogram då det är starkt kopplat till aktieägarvärde #SEB

Dvs klirr i pensionsspararnas kassa gör belöningsprogram mer aptitliga #SEB

Nu talar ena kusinen om den andra kusinen om familjens starka koppling till #SEB