Rapport från årsstämma i Getinge 2014

GetingeBolag: Getinge

Var: Tylösand

Närvarande:  Ca 400 aktieägare

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor med bland annat en ny kvinna in i styrelsen.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: 

Vad sa vd i sitt anförande: Vd fokuserade på bolagets långsiktiga utveckling och beskrev den långa resa Getinge har har tagit med aktiespararna de senaste 20 åren. Vd beklagade också de senaste årets upprepade prognosmissar som lett fram till upprepade vinstvarningar men menade att det är en volativ bransch med kraftiga svängningar. VD pekade på att det finns ett samband mellan sjukvårdskostnader och BNP tillväxt och menade att det finns stora möjligheter till en framtida expansion när fler länder utvecklas och får förmåga att lägga mer resurser på sjukvård.

Vad frågade Folksam: Vi frågade  om Getinges rapporteringskvalitet. Folksam har tidigare haft synpunkter på detta och det har skett vissa förbättringar. Det vi saknade är att det ganska omfattande arbete Getinge lägger på hållbarhetsfrågor redovisas på ett tydligt och konsistent sätt.  Kommer Getinge att införa GRI Global Reporting Initiativ eller liknande under 2014?

Folksams  andra fråga handlade om Getinges krav på underleverantörer. Ni säger att ni ställer hållbarhetskrav på dessa men hur följer ni upp att kraven följs? Vad händer om de inte följs?

Vad svarade vd:  Vd svarade att Getinge började med hållbarhet för en tio tolv år sedan. Det  fanns då det en massa olika system och riktlinjer och en hel del konsulter som ville tjäna pengar. Vi har dock gått vår egen väg. Hållbarhet är viktig för oss och vi inser nu att det kan vara dags att rapportera detta på ett ner systematiskt sätt. Hur vi kommer att göra kan jag inte ännu säga, om vi ska gå med i GRI eller ej. Men mer systematisk uppföljning kommer.

Svaret på andra frågan var att Getinge har krav tydligt inskrivna i leverantörsavtalen och detta följs upp både av kvalitetskontrolleras och leveranskontroller. Att Getingeligger under FDA U.S. Food and Drug administrationregelverke gör också att stort fokus läggs på detta.

Övriga frågor: Aktieägare ställde bland annat frågor om hur antikorruptionsarbetet bedrevs. Vd slog fast att det är nolltolerans mot mutor i Getinge.

Övrigt: 

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Hm, vd i #getinge kan inte ta gift på att deras agenter alltid sköter sig – det får vi följa upp

Ny kvinna till #getinge Malin Persson vd Chalmers stiftelse!

‘Ordf i #getinge tackar arbetstaganderepresentanter i styrelsen, snyggt deras insats glöms ofta bort