Rapport från årsstämma i Electrolux 2014

Bolag:  Electrolux

Var:  Waterfront, Stockholm

När:  26 mars 2014

Närvarande:  Ca 400 aktieägare

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor med Ronnie Leten från Atlas som ny ordförande samt ny kvinna in i styrelsen.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ordföranden tackade för sig, visade på utvecklingen men beklagade aktiekursens kräftgång.

Happines is a positiv cash flow avslutar

Vad sa vd i sitt anförande: Vd förklarade pedagogiskt hur strategi och värdeutveckling hänger ihop.  Hållbarhet fick en framskjuten plats och Vd berättade att Electrolux  mål är att minska sina produkters c2o påverkan med 50 % till 2020, detta motsvarar Tysklands c2o utsläpp.

Vad frågade Folksam: Vi frågade  om de effekter det systematiska hållbarhetsarbete har haft på verksamheten. Olycksfrekvensen har sjunkit från 2,5 till 1 per 200 000 per arbetstimmar. Hur har ni gjort för att uppnå denna signifikanta minskning? Kan ni se en koppling mellan sjunkande antal olyckor och ökad produktivitet eller kostar säkerhet pengar?

Den andra frågan rörde att Electrolux har en omfattande kontroll av sina 3000 underleverantörer som alla omfattas av uppförandekoden. En vederhäftig kontroll visar på vilka risker som finns och hur de förändras över tid. Hälsa och säkerhet samt miljörelaterade är de områden som har genererat flest anmärkningar i er interna granskning. Grova övertramp som underårig arbetskraft, diskriminering och tvångsarbete upptäckts i liten omfattning. Hur hanterar ni  en situation när till exempel underårig arbetskraft upptäcks?

Vad svarade vd:  Vd svarade att  kvalitet, säkerhet och bra förhållande på arbetsplatsen samverkar och samvarierar.Är man bra på ena området är man bra på det andra. Hållbarhet ger bättre produkter och högre lönsamhet.

Därför är hållbarhet en strategisk fråga för Electrolux

Få fallav grova övertramp är rapporterade men de kan inträffa.När Electrolux upptäcker denna typ av problem tar de omedelbart tag i saken. Barnet ska tas från arbetsplatsen omedelbart. De kräver också av underleverantörerna att de hanterar barnet och dess familj så att skolgången kan avslutas utan att det blir en ekonomisk katastrof för familjen. De fall Electrolux har haft har varit i Kina och det har gällt barn strax under sexton år.

Övriga frågor:  

Övrigt: 

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Marcus Wallenberg avgår pg av nya bankstyrelseregler. Inget trix med innehaven i denna sfär #electrolux

Åhå, nu ställer #swedbank tre frågor om Kina, ur ett finansiellt perspektiv, välkommen in i matchen! #electrolux

Revisorn i #electrolux beskriver pedagogiskt revisionen och risker i verksamheten #pwc är hittills bäst på att redovisa revision